egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Rafik Schami, aki 1946-ban Suheil Fāḍil néven született Damaszkuszban, a német nyelvterület legsikeresebb kortárs írói közé tartozik. Szerzői álneve, Rafik Schami azt jelenti: ’a damaszkuszi barát’. 1971-ben azért hagyta el Szíriát, hogy elkerülje a katonai szolgálatot és a cenzúrát; legális bevándorlóként érkezett Németországba. Heidelbergben doktorált kémiából. Schami kezdetben arabul írta műveit, 1978 óta németül. A felesége Root Leeb, német grafikus, egy fiuk van. A vele készült interjú első megjelenése: „Was die Liebe kostet.” Das Lieb-und-Seele-Gespräch, Publik Forum, 2016/23 [2016. 12. 02], 48–50.

Azt kérdeztem magamtól: ki tartja össze ezt az egészet?
Hogyan és mitől működik az élet?
Rafik Schami

Kémikusként Rafik Schami az anyag szerkezetét kutatta. Arra keresett választ, mi az a szervezőerő, amely összetartja az univerzumot – és ezt Istenben találta meg. Aztán neves íróvá vált, aki műveiben népe történeteit örökíti meg.

Publik Forum – a továbbiakban PF: A Sophia, avagy minden történet kezdete című új regényében a szíriai Salman történetét meséli el, aki, akárcsak ön, 1971-ben menekült el a hazájából, és került Heidelbergbe. Véletlen ez a párhuzam?

Rafik Schami – a továbbiakban RSch: Biztosan nem véletlen. De évtizedek óta tapasztalom, hogy az író afféle puzzle-képpé változik át. Mihelyt belefog az írásba, úgy, ahogy van, felemelkedik a levegőbe, ezer apró darabra hullik szét, végül aláhullik alakjai lelkébe. Az egyik szereplő, mondjuk, csak tíz, a másik talán kétszáz kis darabkát fogad magába. Ezért aztán a regényem főalakjával, Salmannal életrajzi szempontból rendkívül sok közös pontunk van, nagyon szoros a kapcsolatunk, de nem vagyok azonos vele. Még Salman nagynénjébe, Amaliába is jutott belőlem egy kicsi, ez főleg a nemzetséghez való engesztelhetetlen viszonyulásában mutatkozik meg. Salmant viszont hidegen hagyja a törzs.

PF: Még milyen párhuzamok vannak?

RSch: Salman vegyészetet, fizikát és néprajzot hallgat az egyetemen, tanfolyamra jár, hogy megtanuljon németül írni-olvasni, aztán nyit egy harmadikvilág-boltot Heidelbergben. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket én magam is végigcsináltam. És épp úgy, mint Salmant, engem is lépten-nyomon kudarcok értek, amikor kiadói lektori állásra jelentkeztem. Ám vele ellentétben, nekem nincsenek párkapcsolati problémáim. Jóllehet Salman tartós kapcsolatban él Stellával, az okos római asszonnyal, és van egy közös fiuk, mégis megcsalja. Ez ügyben én másképp vagyok kódolva.

PF: Ön miért ment illegalitásba Szíriában?

RSch: Ezt a regényben is megírtam: Salman, még Szíriában, egyszer éppen partiról tart hazafelé, amikor útközben arra lesz figyelmes, hogy valaki egy utcai szemetesben turkál. Sokkolja a dolog. Szíriában úgyszólván minden vagyon három-négy milliárdos kezében összpontosul. A másik oldalon akkora a nyomor, hogy nincs más lehetősége az embernek, mint hogy vagy megőrül, vagy szocialista lesz. Én abból az arámi–keresztény tradícióból származom, amelyet Jézus mindig a szegényekért és elesettekért való kiállásával kapcsolt össze. Ez az, ami engem nagyon hamar az illegalitásba és a szíriai rezsim elleni harcba vezetett.

PF: Jézus viszont az erőszakmentes harcnak kötelezte el magát…

RSch: Természetesen én sem akartam fegyvert fogni és katonai szolgálatot vállalni. Nálunk, Szíriában a katonai szolgálat háborút jelent, háborút Izrael ellen, háborút a szomszéd országok ellen és háborút a saját népünk ellen, nap mint nap, ahogy ma tapasztaljuk. Ez volt az egyik oka annak, hogy eljöttem Szíriából.

Wolf Südbeck Baur

Németből fordította:
Schulcz Katalin

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinket ide kattintva érheti el.