egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Más-kép a Világ-nézet filiája. Ugyanaz másképpen, vagyis ez a rovat is „világ-nézeti” kérdésekkel foglalkozik, csak más módon, más műfajokban. Ebben szépirodalom (irodalmi esszé, egyperces novella, Biblia-parafrázis) dominál.

Országos pongyolaság - önműködő önkizsákmányolás - lefelé kerekítés - demográfiai huppanás - negyedévi veszteségrészesedés - JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK -kivezényelt népakarat - központosított demokratizálás - szívet eltakaró óriáskokárda - tanácstalan tanácstagok - szűnni nem akaró közröhej - JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET - terepszínű szürkeség - becstelen alábecslés - kikészítő jelzők - összepréselt óriások - KRISZTUS ELŐSZÖR ROSKAD LE  A KERESZT ALATT - neveletlen nevelők - kiadagolt szeretetkivonat - érvénytelen jegyesek - hivatalos reményjegyzék - JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK - apasági kereset - leszázalékolt ifjúság - fülledt narkotikum - menetrendszerű Őrjöngés - CYRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET VINNI - pórázra fűzött pillangók - vegyszeres liliomtiprás - hUzalozott szivárvány - VERONIKA LETÖRLI JÉZUS ARCÁT - szervezett spontaneitás - felgöngyölített egyenesség - művészi elvetélés - JÉZUS MÁSODSZOR ROSKAD LE KERESZT  ALATT - együttérzéscsillapítók - önkéntes vérszopók - vizuális képmutatás - kifütyölt énekesmadarak - JÉZUS AZ ŐT SIRATÓ ASSZONYOKKAL TALÁLKOZIK - felpumpált szabadságtér - kiporciózott végtelen - araszoló futóbajnok - leállított reményfutam - JÉZUS HARMADSZOR ROSKAD LE A KERESZT ALATT - hatásköri önfeljogosítvány - önös jogvédelem - kisstílű nagyragadozók - JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL - felértékelt örömhulladékok - lepkesúlyú igények – hamis kakofónia - JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK - mesterséges természettelenítés - éretlenségi bizonyítvány - pontatlan percemberek - haldokló élesztő - JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN -védtelen magasfeszültség - lepisszegett harsonák - zsugorított bércek - - inaszakadt örökmozgó - fosztódó sejtek - JÉZUS TESTÉT LESZEDIK A KERESZTRŐL - érdes páfránytenyerek -  megbicsakló trillák - végigrepedt síkok - behorpadt dimenziók - akadozó csendek - elgurult origó - JÉZUST SÍRBA TESZIK.

Kamarás István OJD

egysza

Adószám: 19667908-1-42
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinket ide kattintva érheti el.