egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Kritikus német megközelítésben a feminista felszabadítás teológiájának gyakorlatáról

Nagyon köszönöm, hogy meghívtak a konferenciára. Katolikus teológusnő vagyok, félállásban a Publik-Forum német folyóirat szponzoráló egyesületének munkatársaként tevékenykedem, amely néhány éve együttműködik a magyar Egyházfórummal.

Ezenkívül körülbelül 15 éve a münsteri Institut für Theologie und Politik (Teológiai és Politikai Intézet) munkatársa vagyok, amely adományokból és önkéntes munkával fenntartott, független kezdeményezés. Az Intézetben jelenleg főleg fiatal teológusok és teológusnők kutatják, hogyan kapcsolható össze a politika és a teológia. E témában tanulmányi napokat, nemzetközi rendezvényeket és stratégiai konferenciákat, valamint nyári egyetemet szervezünk. Helyi és régióközi szintű kezdeményezéseket is indítunk, mint például a Bündnis Gegen Abschiebunget (Kitoloncolást Ellenzők Szövetsége), illetve dolgozunk olyan csoportokban is, amelyek az elmúlt évek során az EU krízispolitikája vagy a szénkitermelés megszüntetése ellen irányuló tüntetések szervezésében vettek részt. Az intézetben teológusok és teológusnők, valamint európai és más országokból származó, főleg dél-amerikai aktivisták találkozhatnak és cserélhetnek eszmét. Intézeti tevékenységünk része az is, hogy a felszabadítás teológiájának különféle irányzatait a gyakorlatban gyümölcsöztessük és továbbfejlesszük.

Nagyon köszönöm, hogy meghívtak a konferenciára. Katolikus teológusnő vagyok, félállásban a Publik-Forum német folyóirat szponzoráló egyesületének munkatársaként tevékenykedem, amely néhány éve együttműködik a magyar Egyházfórummal.

Ezenkívül körülbelül 15 éve a münsteri Institut für Theologie und Politik (Teológiai és Politikai Intézet) munkatársa vagyok, amely adományokból és önkéntes munkával fenntartott, független kezdeményezés. Az Intézetben jelenleg főleg fiatal teológusok és teológusnők kutatják, hogyan kapcsolható össze a politika és a teológia. E témában tanulmányi napokat, nemzetközi rendezvényeket és stratégiai konferenciákat, valamint nyári egyetemet szervezünk. Helyi és régióközi szintű kezdeményezéseket is indítunk, mint például a Bündnis Gegen Abschiebunget (Kitoloncolást Ellenzők Szövetsége), illetve dolgozunk olyan csoportokban is, amelyek az elmúlt évek során az EU krízispolitikája vagy a szénkitermelés megszüntetése ellen irányuló tüntetések szervezésében vettek részt. Az intézetben teológusok és teológusnők, valamint európai és más országokból származó, főleg dél-amerikai aktivisták találkozhatnak és cserélhetnek eszmét. Intézeti tevékenységünk része az is, hogy a felszabadítás teológiájának különféle irányzatait a gyakorlatban gyümölcsöztessük és továbbfejlesszük.

Teológiai munkám szempontjából további fontos szervezet a Feminismus und Kirchen Arbeitsgemeinschaft (Feminizmus és Egyházak Munkaközösség), amelynek gyakorlatára még visszatérek.

[…]

Általában megállapíthatjuk, hogy „feminista”szavunk ma már önmagában nem használható. Sokak számára divatjamúlt, és véleményük szerint legfeljebb a nők egy történelmi mozgalmát jelöli, amely mára jelentőségét vesztette. Azonban a fogalmat a mai napig használjuk. Egyrészt a behatárolás céljából: az antifeminista tendenciák női és férfi képviselői a feminizmusban alapjában véve ellenséget vélnek felfedezni, és ellenzik a „gender”kifejezés használatát a társadalmi nem jelölésére; egyenlősdinek minősítik, illetve alapjában véve a férfiakban látják a nők érdekeit szolgáló kezdeményezések áldozatait. Másrészt pedig a „feminizmus”néha az úgynevezett „új feminizmus”értelemben használatos, amelynek jelentése a nők teljes egyenjogúságáért való küzdelmére korlátozódik a jelenlegi társadalomban (tehát a neoliberális kapitalizmusban). Természetesen én is fontosnak tartom példának okáért a férfiak és nők egyenlő bérezését vagy azt, hogy a politikai életben következetesen bevezessék a kvótát a nők képviseletére. Számomra azonban az emancipációra összpontosító feminista mozgalmak kiemelten fontos mozzanata a társadalom alapvető kritikája. Vegyük például a hadsereget: itt véleményem szerint másodrendű ügy, hogy a nők hozzáférését követeljük minden egyes, a hadseregben létező álláshoz és ranghoz. Sokkal inkább –a feminista békemozgalmak szellemében –alapvetően kétségbe kell vonnunk, hogy a fegyveres beavatkozások a békét szolgálják-e, valamint előtérbe kell helyeznünk az alternatívák pártolását.

Ily módon a kritikus-feminista szemszög szolidáris viszonyba kerül sok más felszabadító mozgalommal. Itt sokoldalú hatalmi mechanizmus játszik szerepet. A nem kategóriája mellett a társadalmi származás, a jogállás, a bőrszín. A szexualitás csupán néhány további tényező azon sok közül, amelyet figyelembe kell vennünk. Elisabeth Schüssler Fiorenza erre a „kyriarchátus”fogalmát vezette be, amelynek elemzésével kiterjeszthető a patriarchátus és más uralmi struktúrák fogalma…

Katja Strobel
teológus
Institut für Theologie und Politik
(Münster)
a Leserinitiative Publik-Forum elnökségi tagja

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinket ide kattintva érheti el.