egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Balassa Antal iratai között lévő másolata

Ha megkérdeznék az irodalomtudomány történetével foglalkozókat, bizonnyal Szilády Áront (1837–1922), a kitűnő irodalomtörténészt és református lelkészt neveznék meg mint Balassi Bálint életének-költészetének első tudományos kutatóját. Mások pedig talán a költő első monográfusát, Erdélyi Pált (1864–1936).

Jelen írás azt igyekszik bizonyítani, hogy eme derék férfiúk előtt már volt valaki, aki e téren jelentős, bár napjainkban alig ismert és méltányolt munkát végzett: Balassa Antal. A 19. század eme jellegzetes figurája mintha egy Jókai-műből lépett volna elő. Regényes életrajzát itt nincs lehetőségünk ismertetni, annyit jegyezzünk meg csupán, hogy atyjától, Balassa Sándor királyi kamarástól szép vagyont örökölt, s nejének, Szigethy Szerencsy István főpohárnok Anna nevű leányának a hozománya sem volt éppen jelentéktelen. Életét mégis teljesen elszegényedve fejezte be, külföldön, ahová vélhetőleg hitelezői elől menekült. Nagy Iván jellemzése szerint „a tudományoknak barátja”, s „két költő elődjének kiadásával készül irodalmunkat megajándékozni”.

Balassa Antal, korának egyik legműveltebb magyarja, valóban igen szorgalmasan búvárolta a Balassi-levéltárat, és összeállított egy sajátos, magyar nyelvű forrásgyűjteményt. Sajátos, mert a Balassa-család levéltárában található, döntő többségében latin nyelvű iratokat magyarra fordította-kivonatolta, megjegyzetelte –, s megfogalmazások helyett e forráskompilációt hagyta az utókorra mint családtörténetét. Az írások jelenleg is itt találhatók meg, a Magyar Országos Levéltárban, a Balassa-levéltárban, a P szekcióban. Más részük már csak másolatból ismert, ezek egykoron Varjas Béla irodalomtörténész, neves Balassi-kutató tulajdonában voltak, ám nem Varjas Béla, hanem egy ismeretlen kezétől szármoznak, az íráskép alapján 20. századiak. Balassa Antal írásainak, mind a keze írásában fentmaradtaknak, mind a másolatoknak az ad különös jelentőséget, hogy számos esetben azok az eredeti iratok, amelyekből Balassa Antal dolgozott, mára elvesztek vagy lappanganak. Ugyanakkor a ma is meglévő források és Balassa Antal iratainak összevetése arról győzheti meg az olvasót, hogy e magyar nyelvű kompilációk, legalább részben, hitelesek.

Most azt az iratot tesszük közzé, amelyet egy Balassi-kortárs, bizonyos Muraközy Mátyás másolt, ha hihetünk neki, Balassi Bálint saját kezű feljegyzéseiről. Muraközy írását a már említett 20. századi kéz másolta (amely tehát a legegyszerűbb esetben is az eredeti másolata másolatának másolata) alapján közöljük. A helyesírást egységesítettük, szövegközlésünk nem betűhív, ám a hangzóalakokban megőriztük a régies formát.

Közzéteszi
Kőszeghy Péter
irodalomtörténész

egysza

Adószám: 19667908-1-42
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinket ide kattintva érheti el.