egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Érdekes cikk jelent meg a szakértelem szerepéről a gazdasági-társadalmi döntéshozatalban. Az írás a kanadai teherfuvarozás 20. századi szabályozásának anomáliáin keresztül mutatja be, milyen zavarokkal járt a különböző érdekcsoportok harca a gazdaságirányítás területén. Lehetetlen nem észrevenni a szándékot: „A lányomnak mondom, hogy a menyem is értse.” Így fogalmaz: „A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy a szakpolitikák nagyon alapos kidolgozása a sikeres megvalósításnak csak szükséges, de nem elégséges feltétele.” A szerző a gazdasági-társadalmi döntéshozatalt az alábbi négy típusba sorolja:

Érdekes cikk jelent meg a szakértelem szerepéről a gazdasági-társadalmi döntéshozatalban. Az írás a kanadai teherfuvarozás 20. századi szabályozásának anomáliáin keresztül mutatja be, milyen zavarokkal járt a különböző érdekcsoportok harca a gazdaságirányítás területén. Lehetetlen nem észrevenni a szándékot: „A lányomnak mondom, hogy a menyem is értse.” Így fogalmaz: „A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy a szakpolitikák nagyon alapos kidolgozása a sikeres megvalósításnak csak szükséges, de nem elégséges feltétele.” A szerző a gazdasági-társadalmi döntéshozatalt az alábbi négy típusba sorolja:

Szakpolitikai játszmában a cél valamilyen közfeladat racionális megoldása. A résztvevők szaktudásuk alkalmazására törekszenek, eközben a helyzetek tisztázását, az erőforrások optimális megosztását igénylik.

Befolyás-érvényesítési játszmában a cél a személyes érdek (politikai, gazdasági) növelése. A résztvevőket érdekeik mozgatják, az eredményt az erőviszonyok határozzák meg.

Elszegődési játszmában a cél a védettség megszerzése és az elszegődéssel elérhető előny (anyagi, érzelmi) elnyerése. Az elszegődés szorosságától függő bizalom és szimpátia alakul ki a résztvevők között, és elutasítás, valamint ellenszenv mindazokkal szemben, akik nem tartóznak az elszegődési körbe.

Kinyilvánítási játszmában a cél érzelmi kielégülés megszerzése, belső erő növelése, a korábbi sérelmek megtorlása. Az elfogadás, nagyrabecsülés széles körben történő kinyilvánítása az összetartozás élményét adja, és ezzel csökkenti a belső bizonytalanság érzését.

Az írás megpróbálja az elmúlt bő 25 év különböző kormányzati döntéseit ebbe a négy típusba sorolni. Látni fogjuk, hogy a hazai döntéshozatalban a szakpolitikai szempontok alig érvényesültek…

Végh Endre
mérnök

 

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.