egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

ESSZÉ EGY TEOLÓGIAI TOPOSZRÓL, AMELY AZ EGYHÁZAT (IS) MEGOSZTJA

Migráns vagyok. Sváb származású romániai magyarként Németországban élek és dolgozom. 2010-ben hagytam el szülőföldemet azért, hogy Bécsben, Európa jelenleg egyik legismertebb pasztorálteológusánál habilitáljak. Ezt megelőzően 2000 és 2009 között szülőföldemen végeztem az egyetemi alapképzést, magiszteri és doktori fokozatot szereztem. 2014-ben leadtam, 2015-ben megvédtem habilitációs munkámat. Többen vádolnak azzal, hogy a jobb megélhetés érdekében elhagytam szülőföldemet, és tanulmányaim végeztével nem tértem oda vissza. Kevesen tudják azt, hogy ez nem rajtam múlott.

Migráns vagyok. Sváb származású romániai magyarként Németországban élek és dolgozom. 2010-ben hagytam el szülőföldemet azért, hogy Bécsben, Európa jelenleg egyik legismertebb pasztorálteológusánál habilitáljak. Ezt megelőzően 2000 és 2009 között szülőföldemen végeztem az egyetemi alapképzést, magiszteri és doktori fokozatot szereztem. 2014-ben leadtam, 2015-ben megvédtem habilitációs munkámat. Többen vádolnak azzal, hogy a jobb megélhetés érdekében elhagytam szülőföldemet, és tanulmányaim végeztével nem tértem oda vissza. Kevesen tudják azt, hogy ez nem rajtam múlott. Miután számtalan lehetőséget megpróbáltam, hogy hátha-hátha sikerülni fog otthon képesítésemnek megfelelően munkába állni, el kellett fogadnom azt, hogy itt nincsen számomra hely. Így ma a Német Püspöki Konferencia Világegyház és Misszió Intézetében tudományos kutatóként dolgozom, és a jezsuiták Sankt Georgen Filozófiai-teológiai Főiskoláján vagyok megbízott oktató. Migráns vagyok? Menekült? Száműzött? Lássuk!

A migráns/bevándorló szavak a magyar nyelvben napok leforgása alatt reakciós szitokszókká alakultak. Évtizedekre lesz szükség, hogy ezeket a fogalmat rehabilitáljuk. Mivel a migrációról mint teológiai kategóriáról is beszélhetünk, szükségesnek mutatkozik az elmúlt évek, hónapok migrációs jelenségét a teológia szemszögéből is megvilágítani. Erre teszek a következőkben kísérletet egy esszé keretében. Teszem ezt migránsként és teológusként. Első lépésben arra próbálok választ adni, hogy mit nevezünk migrációnak, és miért nevezhető a migráció teológiai kategóriának. Ezt követően a migrációval mint a 21. század globális jelenségével foglalkozom, különös tekintettel az afrikai országok helyzetére. Ezek után arra keresem majd a választ, mi lehet az oka a túlnyomórészt reakciós, populista gyűlöletkeltő beszédnek Kelet-Közép-Európában. Végezetül további kérdéseket fogalmazok meg, amelyek szükségszerű megválaszolásához talán a migráció tovább mélyített teológiai hermeneutikája fog mindannyiunkat a következő években közelebb vinni.
[…]


A teljes cikket a lapszám megrendelése után tudja elolvasni!


Dr. theol. habil. Csiszár Klára
pasztorálteológus 

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.