egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

A gazdasági-társadalmi folyamatok egyik gyakorlatias, de elméleti alapokra is támaszkodó elemzési kerete hozható létre játszmák értelmezésével. A pszichológia, a matematikai játékelmélet, a politológia például különféle modellekben egymástól eltérő szabatossággal, kvalitatív és kvantitatív fogalmak (szerepek, érdekek, célok, kockázatok, cselek, nyereségek) bevezetésével tárgyal egymástól nagyon különbözőnek látszó, szövevényes, összefonódó, mégis hasonló mintázatokkal leírható ügyleteket. Ezek a tapasztalat szerint rendszeresen ismétlődnek, bennük összefüggések fedezhetők fel. Utóbbiak ismerete és így a részvétel tudatossága is befolyásolhatja a résztvevők által elérhető kimeneteleket.

A gazdasági-társadalmi folyamatok egyik gyakorlatias, de elméleti alapokra is támaszkodó elemzési kerete hozható létre játszmák értelmezésével. A pszichológia, a matematikai játékelmélet, a politológia például különféle modellekben egymástól eltérő szabatossággal, kvalitatív és kvantitatív fogalmak (szerepek, érdekek, célok, kockázatok, cselek, nyereségek) bevezetésével tárgyal egymástól nagyon különbözőnek látszó, szövevényes, összefonódó, mégis hasonló mintázatokkal leírható ügyleteket. Ezek a tapasztalat szerint rendszeresen ismétlődnek, bennük összefüggések fedezhetők fel. Utóbbiak ismerete és így a részvétel tudatossága is befolyásolhatja a résztvevők által elérhető kimeneteleket.

A keresztény életvitel számára a társadalmi játszmák létezése adottság. A bennük való részvétel elhárítása csak ritkán és kevesek által elérhető lehetőség. A szerepek, célok, lépések megválasztásában viszont van mozgástér, amelynek létét, mértékeit felismerve megőrizhetők a keresztény integritás értékei. A hiteles keresztény jelenlétnek azonban vannak komoly kockázatai, és számos csapda is fenyegeti. Szükség lehet a játszmázási ügyletek mechanizmusainak alaposabb ismeretére. Ezek birtokában pedig érdemes értelmezni evangéliumi eseteket, példabeszédeket is. A bennük megjelenő, kortalanul érvényes jézusi tanítás felismerése megkönnyítheti a gondok okait és az enyhítésükre alkalmas lépéseket játszmázási környezetben kereső keresztény észjárás dolgát.

Bevezetés a keresztény jelenlétről

A Vigilia időről időre köztiszteletnek örvendő értelmiségiekhez fordul, és véleményt kér tőlük keresztény életfelfogással összefüggő témakörökben. Csaknem másfél évtizede annak, hogy huszonöt így megszólított nobilitás a következő három kérdésre adott személyes választ:

Az Ön számára mit jelent a „hétköznapi kereszténység”? Ön szerint mennyire vannak jelen a mai magyar társadalom mindennapjaiban, a hétköznapi társadalmi érintkezési formákban a jézusi értékek? A Szentírással szólva: Mit üzen ma a Lélek nekünk, különböző rendű-rangú keresztényeknek, hívőknek és nem hívőknek?

A válaszok sorát Aszalós János lakonikus megállapítása nyitotta: Csak hétköznapi kereszténység létezik. Nincs más.

Scharle Péter
mérnök, professor emeritus
Széchenyi István Egyetem, Győr

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.