egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Kifejezetten szegénységről, nyomorról és a szegények opciójáról először a II. Vatikáni Zsinat két konstitúciójában van szó. A Lumen gentium dogmatikus konstitúció első, alapvetéssel foglalkozó fejezetének végén, amely az Egyház misztériumát tárgyalja, a Zsinat emlékeztet arra, hogy „[...]  Krisztus a megváltás művét szegénység és üldözés közepette vitte végbe” (LG 8,3; vö. 41,4), és hogy Őt „[...] az Atya küldte, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek [...]”(LG 8,3). Ezért „[...] az Egyháznak ugyanezt az utat kell járnia. [...] Szegény és szenvedő alapítójának képmását ismeri föl a szegényekben és szenvedőkben, próbál könnyíteni nyomorúságukon és bennük Krisztusnak akar szolgálni”(LG 8,3).

Elköteleződés a szegények szegény egyháza mellett

Kifejezetten szegénységről, nyomorról és a szegények opciójáról először a II. Vatikáni Zsinat két konstitúciójában van szó. A Lumen gentium dogmatikus konstitúció első, alapvetéssel foglalkozó fejezetének végén, amely az Egyház misztériumát tárgyalja, a Zsinat emlékeztet arra, hogy „[...]  Krisztus a megváltás művét szegénység és üldözés közepette vitte végbe” (LG 8,3; vö. 41,4), és hogy Őt „[...] az Atya küldte, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek [...]”(LG 8,3). Ezért „[...] az Egyháznak ugyanezt az utat kell járnia. [...] Szegény és szenvedő alapítójának képmását ismeri föl a szegényekben és szenvedőkben, próbál könnyíteni nyomorúságukon és bennük Krisztusnak akar szolgálni”(LG 8,3).

A Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció elején a Zsinat a szegények opciójának irányába mutató gondolatot körvonalaz. Megállapítja, hogy „az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely [...] főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben él [...],  Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása”(GS 1,1). Tehát a szegényeket nem csupán kétszer említi a Zsinat, hanem két szempontból is lényegesek. Egyrészt ott, ahol Isten országáról van szó (vö. LG 5, GS 39), mert Jézus az Isten országát főként a szegényeknek ígérte (vö. Lk 6,20; Mt 5,3; LG 38,1). Másrészt „az idők jeleiben”,amelyek értelmezésére az Egyház a lelkipásztori konstitúció értelmében köteles (GS 4). Az „idők jeleivel”a Zsinat XXIII. János pápa Pacem in terris című enciklikájára hivatkozik. Ebben János pápa pozitív „korunk jeleiként”értékeli, hogy a „munkásosztály [...] gazdasági és társadalmi téren előretör […]”(PT 40), hogy „ott [...] vannak az államban a nők, nincs senki, aki ezt ne tudná [...]”(PT 42). „Kiemelt fontosságú cselekedetként” [...] méltatja az „Egyesült Nemzetek által kibocsátott [...] Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát” (PT 143). Ebből következik, hogy a munkásosztály és a nők elnyomása, a neokolonializmus egyes formái, valamint az emberi jogok tagadása, megsértése az Egyház számára az „idők jeleit”képezik, amelyekkel való szembesülés elől az Egyház nem térhet ki…

Hans-H. Hücking
filozófus, katolikus teológus, ny. gimn. tanár
Pax Christi Kelet-Nyugat Csoport
Dortmund

Németből fordította:
Kiss Orsolya

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.