egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Amikor 1964. augusztus 28-án este Gordian Landwehr perjel atya a lipcsei domonkosok templomában, a szentmisén részt vevő, népes gyülekezet körében felvett engem a domonkos rendbe, huszonkét éves fiatalemberként aligha sejthettem, hogy egyházi életutam milyen élesen ellentmond majd a megszokott egyházi normáknak.

Amikor 1964. augusztus 28-án este Gordian Landwehr perjel atya a lipcsei domonkosok templomában, a szentmisén részt vevő, népes gyülekezet körében felvett engem a domonkos rendbe, huszonkét éves fiatalemberként aligha sejthettem, hogy egyházi életutam milyen élesen ellentmond majd a megszokott egyházi normáknak.

[…]

Visszatekintve ma már útmutató jelként értelmezem azt, hogy 1960. augusztus 28-án František Kubat koncelebrálta ezt a szentmisét. Kubat, az akkori Csehszlovákiában élő domonkos atya Észak-Csehország egy kicsiny, Szászországgal határos településének lelkipásztora volt. A mise után, valamint az elkövetkező napok során František beszámolt a papok viszontagságos életéről az akkori Csehszlovákiában. Ezenkívül megvilágította azt is, mennyire fontos lenne közös lelkipásztori projekteket indítani, és ő maga ajánlkozott partnerként. Mesélt domonkos fivéreink és nővéreink nehézségeiről is, akikkel kapcsolatban állt. Ezekről a megpróbáltatásokról mi szinte semmit sem tudtunk. Mindössze arról értesültünk, hogy a rendeket 1950-ben betiltották, s hogy a rendtagok kényszermunka végzése, láger- és börtönbüntetések letöltése után civil foglalkozásokban kényszerültek dolgozni, gyakorta keményen és a legméltánytalanabb körülmények közt. Mindenfajta lelkészi tevékenységet megtiltottak nekik, s ha valamelyiküket mégis ilyen tevékenységen kapták, szigorú büntetéssel sújtották.

Ily módon František cseh testvérem, már azon a napon, amikor felvételt nyertem a rendbe, megadta az első lökést későbbi, következményekben gazdag tevékenységem irányába, amelyet a földalatti egyházban és a földalatti egyházért folytattam. A lipcsei domonkos szerzetesek kicsiny kolostorában e pillanattól fogva valamennyien egyetértettünk abban, hogy szeretnénk domonkos fivéreinkkel és nővéreinkkel kapcsolatba lépni, és a rendelkezésünkre álló szerény lehetőségeinkkel segítségükre lenni, illetve segítséget közvetíteni nekik. A mi rendházunk kapui számukra mindig nyitva állnak. Hamarosan meglátogattam testvéreimet Észak-Csehországban, ők pedig további domonkos szerzetesekhez irányítottak. Így tehát már a rendben töltött első évem során szembesültem testvéreim nehézségeivel, szükségeikkel és aggályaikkal, a rájuk leselkedő veszélyekkel, valamint lelkipásztori tevékenységük illegális módszereivel is…

Klaus Metsch
görög katolikus pap
a Leserinitiative Publik Forum elnökségi tagja

Németből fordította:
Kiss Orsolya

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.