egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Feketén-fehéren

Vannak művészeti ágak, amelyek kora ifjúságára a fekete-fehér szemlélet volt a jellemző. Ilyen volt a fotózás, a filmezés és a televíziózás is.  A fejlődés során kinőtték ezt az egyoldalú megjelenítési módot.  Bizonyos értelemben ilyen volt a szépirodalom romantikus korszaka is; hősei vagy gonosz „feketék“, vagy makulátlan „fehérek“ voltak. Ma már jobbára ez is a múlté. Csak egyetlen művészeti ágnak nem sikerült megszabadulni ettől, és ez a köztéri portré-szobrászat, amely a létéhez nélkülözhetetlenül a politika hatalmi és anyagi támogatását igényli. Ennek máig ható eredménye, hogy minden alkotása létrehozásakor esetenként szélsőséges vitákat kavar. Végig követhető szinte az emberiség története a képrombolóktól napjaink Iszlám államáig, és vele párhuzamosan a minél gigantikusabb alkotások elszánt létrehozásáig. (Gondoljunk csak a Kínában nem régen elkészült 35 méteres Mao-szoborra, vagy a lengyel törekévésre, hogy létrehozzanak a Rióban található óriás Krisztus-szobornál egy még nagyobbat.)

Bővebben...

Jófej az osztályfőnöki órán

Osztályfőnökünknek, Klári néninek (továbbiakban "ofő") az lett a szokása negyedikben, hogy vendégeket hoz magával, harminc-negyven körüli, kizárólagosan szakállas ürgéket. Szuper jó fejek, imádják az ofőt és/vagy az ofő őket. Ezt a szakállast viszont mi is imádtuk. Úgy értem, nem csak a lányok. Vállig érő haj, meleg hang és csodálkozó szemek: rögtön elneveztük Jófejnek. Nem is az, amit, hanem ahogyan mondta! De azért a szöveg sem volt rossz!:

Bővebben...

Pályázat - 30 éves az Egyházfórum

FENNÁLLÁSÁNAK 30 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL AZ EGYHÁZFÓRUM FOLYÓIRAT PÁLYÁZATOT HIRDET

Keresztény értékek és a felelősségvállalás aktuális lehetőségei, irányai és eszközei Magyarországon

címmel.

A pályázóktól a következő kérdésekre vagy azok egy tetszés szerinti részére várunk választ:

- Mely értékek erősítése és aktualizálása különösen fontos a mai magyar társadalomban?
- Hogyan és milyen eszközökkel valósíthatóak meg közös értékeink?
- Hogyan állíthatóak a közjó, a társadalmi és a kultúra szolgálatába?
- Hogyan erősítheti a keresztény véleményalkotást és a társadalmi felelősségvállalást a társadalmi dialógus?

A pályázaton felekezettől függetlenül bárki részt vehet beküldött írásával. Fiatalabb teológusok, a társadalomtudományok művelői
és egyetemi hallgatók munkáit különösen is várjuk.

Az írások maximális terjedelme 30.000 leütés (szóközökkel együtt).

A pályázatok beküldési határideje: 2016. március 30.

A pályázat jeligés. A pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében kérjük, hogy az írásokat e-mailben, a szerző nevének említése nélkül, csak jeligével ellátva juttassák el az Egyházfórum Szerkesztőségébe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázók személyi adataikat lezárt borítékban postai úton az Egyházfórum Szerkesztőség címére (7635 Pécs, Sólyom dűlő 3.) küldjék!

A borítékra föladónak csak a jeligét írják.

ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS:
Az Egyházfórum 30. éves fennállása alkalmával rendezendő konferencián.

A LEGJOBBNAK ÍTÉLT HÁROM PÁLYÁZAT PÉNZJUTALOMBAN RÉSZESÜL:
I. díj: 80.000 Ft
II. díj: 60.000 Ft
III. díj: 40.000 Ft

„Benedicta inter mulieres Iahel”

Jegyzetek Debórá énekéhez

Tanulmányunkban Debórá énekével csupán néhány szempontból foglalkoztunk, és korántsem a teljesség igényével. Fontosnak tartottuk azt, hogy az összefoglaló jellegű szövegkritikai, történeti és formai elemzések mellett a zsidó írásmagyarázatból is ízelítőt adjunk.

Végül engedjenek meg egy saját asszociációt. Bárák neve villámot jelent. Háborúja amolyan „villámháború” volt. Győzelméhez kellett Debórá és az égiek segítsége. Jáélról mondja a Bírák könyve: Tevórách minásim Jáél – eulogéthejé en günájkszín Jáél (LXX-VAT) – ’benedicta inter mulieres Iahel’. A latin szöveg ilyen szószerkezetben az ókori zsidó irodalomban ismét a Lukács szerinti evangéliumban jelenik meg újra (Lukács 1,42): benedicta tu inter mulieres – ’Áldott vagy te az asszonyok között’. A Lukács 1,28-ban pedig az angyal köszöntésében ezt olvassuk: „benedicta tu in mulieribus”.

Az ókori zsidóság több messiáselképzelést hordozott, így a dicsőséges és a szenvedő messiás képzeteit is. A mai, úgynevezett Krisztus-hívő zsidók, a messianisztikus zsidók mozgalma beszél Messiás ben Dávidról és Messiás ben Jószéfről. A dávidi messiás a győzedelmes, a józsefi pedig a szenvedő messiást jelenti. Jáél tettével megszabadította, más szóval megváltotta Izráel népét azzal, hogy megölte Sziszerát, az ellenség vezérét. Az újszövetségi Erzsébet Mária-köszöntése is a benedicta tu in mulieribus (illetve a Bírák könyvében: inter mulieres) formulával indul. Mirjám fia, Jésuá pedig szenvedő megváltóként lett követőinek hite szerint népének és minden embernek a szabadítója.

Szécsi József
vallásfilozófus
a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

Ferenc pápa és a pirézek

Világkörüli zarándokútján a két jó barát, Ferenc pápa és Abraham Skorka rabbi Felsőkemenesre érkezett. Éppen a Vörös Rébékhez címzett patinás fogadó elé értek, amikor megszólalt a rabbi okostelefonja. A kapott hírnek a rabbi annyira megörült, hogy, tisztesség ne essék szólván, körültáncolta barátját. Meg is szédült egy kicsit, de szerencsére Ferenc pápa időben elkapta. – Igazán örülök, hogy ennyire örülsz, Abraham, de kérlek, takarékoskodj erőddel, hogy a soron következő örömödre is jusson! – Temiattad van az egész, Francisco. Most értesített az amerikai Forward Jewish Daily, hogy bekerültél az elmúlt év ötven legnagyobb hatású zsidója közé, akik tavaly a legfigyelemreméltóbb tetteket hajtották végre.

[...]

Kamarás István OJD
író, szociológus

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43