egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Nemzeti-keresztény életpálya modell

Miután a Hóman-szobor állítás Székesfehérváron nem sikerült, a kijelölt helyszíne mögötti Csók István Galériában (amit építésekor még Horthy-Kultúrháznak terveztek) lendültek újabb rohamra a nemzeti erők. A Szabadság téri, sok vitát kiváltott Megszállás-emlékmű alkotójának, Párkányi Raab Péternek busófotóiból, tér-, fény- és illatinstallációból és Somogyi Győző vitézeinket és szentjeinket ábrázoló ikonjaiból rendezett kiállítás napjaink végveszélyben élő magyarjainak akarja megmutatni a fennmaradásunkhoz, boldogságunkhoz, üdvösségünkhöz vezető utat. Mindezt – Biblia pauperum módján – a szépséget tagadó, romboló gonosz erőkkel szemben. „A kiállítás egy utazás a félhomályban rejtőzködő fenevad szorítása és a fényben büszkén álló hősök dicsősége között, az áhított égi világ felé, melyből a fény árad” – olvasható az ajánlásban.

Bővebben...

A keresztény ethosz

A menekültválság nem kis mértékben osztja meg Krisztus magyarországi egyházát. Ennek egyik sajnálatos okát abban látom, hogy a teológiai és a vele összefüggő missziológiai szempontokat nem mérlegelik megfelelően. Most ezt próbálom orvosolni, először elemezve a jövevények és idegenek megítélését az Ó- és az Újszövetségben, majd ennek fényében – korántsem a teljesség igényével – számba véve az Egyházat érő missziológiai kihívásokat. E tanulmány nem a Biblia álláspontját mutatja be, ám annak egy fontos szeletét, amely a vitában mintha háttérbe szorulna, jóllehet véleményem szerint a keresztény ethosz kérdésében meghatározó.

Bővebben...

Keresztény jelenlét társadalmi játszmákban

A gazdasági-társadalmi folyamatok egyik gyakorlatias, de elméleti alapokra is támaszkodó elemzési kerete hozható létre játszmák értelmezésével. A pszichológia, a matematikai játékelmélet, a politológia például különféle modellekben egymástól eltérő szabatossággal, kvalitatív és kvantitatív fogalmak (szerepek, érdekek, célok, kockázatok, cselek, nyereségek) bevezetésével tárgyal egymástól nagyon különbözőnek látszó, szövevényes, összefonódó, mégis hasonló mintázatokkal leírható ügyleteket. Ezek a tapasztalat szerint rendszeresen ismétlődnek, bennük összefüggések fedezhetők fel. Utóbbiak ismerete és így a részvétel tudatossága is befolyásolhatja a résztvevők által elérhető kimeneteleket.

Bővebben...

Csodálatos halfogás 2.0

Éppen a szokásos horgászverseny folyt Genezáret tavánál. Jézus a pecásokat nézte. Annyira elbámészkodva, hogy észre sem vette, hogy már nagy tömeg sereglett hozzá Isten szavát hallgatni. Meg kellett bökdösni őt, hogy összekapja magát. Ekkor Jézus a pecásokra mutatott, majd arra biztatta a seregletet, hogy higgyenek, majd pedig ők is próbálkozzanak. A tömeg lelkesen követte tanácsát, ők is beneveztek, majd erős hittel tartották pecabotjukat.

Bővebben...

A keresztény Nyugat védelme?

Az európai új jobboldal „politikai teológiájának” kritikája

Európa számos országában a politikai történéseket sok éve egyre nagyobb mértékben új jobboldali pártok határozzák meg. Gondolok itt Le Pen mozgalmára (Front National – Nemzeti Front) Franciaországban, az FPÖ-re (Freiheitliche Partei Österreichs– Osztrák Szabadságpárt), Belgiumban a Vlaams Blokra (Flamand Blokk), és újabban a német AfD-re (Alternative für Deutschland – Alternatíva Németországért). Ezek a jobboldali mozgalmak szélsőségesen megkérdőjelezik a háború utáni rendet, különösen az Európai Unió béketörekvéseit. A Közel- és Közép-Kelet szétesése, valamint számos afrikai állam instabilitása következményeképpen keletkezett menekülthullámok a legújabb időkben drámai módon járultak hozzá olyan új jobboldali pártok felemelkedéséhez, amelyek néhány országban – a megszerzett szavazatok szerint – már a legerősebb párttá váltak.

Bővebben...

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43