egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Bátorság az egyházért - Emlékérme átadás

További videóinkat megtalálja az youtube.com/egyhazforum címen.

Bátorság az egyházért

Az Egyházfórum Alapítvány első alkalommal adta át a „FIDENTIA PRO ECCLESIA” (bízó bátorság az egyházért) emlékplaketteket 2011. szeptember 20-án Pécsett. A kitüntetettek Uzsalyné dr. Pécsi Rita és Csizmadia Zoltán voltak.

Az átadásról Wildmann János írt egy cikket a legutóbbi Egyházfórumba. A folyóirat YouTube csatornáján pedig megtalálhatók az említett videók. Kövesse az alábbi linkeket a kívánt helyhez:

A cikkhez.

A videókhoz.

Újabb cikkekbe tekinthet be!

Az Egyházfórum legutóbbi számából megtekinthetők Csiszár Klára, Székely Tibor, Orosz Gábor írásai. Jobboldalt a Folyóirat menüpontra kattintva elérheti a legfrissebb számunkat és válogathat a további elérhető cikkek közül.

Ha érdekesnek találta az írásokat, ide kattintva megrendelheti az elektronikus vagy nyomtatott változatott! 

 

Jézus küldetéstudatának kibontakozása

„Jézus nyilvános fellépése óta kitüntetett figyelemmel fordult a betegek, az „ördögtől megszállottak”, a szerencsétlenek s a társadalmi közvélemény szerint kitaszítottak, jogfosztottak (nők, gyermekek, vámosok, más bűnök hordozói) felé. Már fiatal korában azonosíthatta a társadalmi bajok (bűnök) forrásait és felelőseit; „szociális érzékenysége” már fiatal korában kifejlődött.”

Aszalós János cikkéből az első két fejezetet megtalálja honlapunkon vagy ha ide kattint. Az írást teljes terjedelmében az Egyházfórum legutóbbi számában olvashatja el.

Ha szívesen elolvasna a többi cikkel együtt rendelje meg elektronikus (PDF) vagy hagyományos (nyomtatott) változatban a Megrendelés menüpont alatt.


Egyházfórum – az egyházak fóruma

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma és az Egyházfórum folyóirat szerkesztőbizottsága aggodalommal vette tudomásul, hogy az Országgyűlés az elmúlt év végén lényegi változtatás nélkül ismét elfogadta az egyházügyi törvényt, amely számos vallási közösség szerzett jogát sérti, alkotmányosan és nemzetközi jog szerint is kifogásolható. Szolidárisak vagyunk mindazokkal a vallási csoportokkal, amelyek az új törvény következtében jogtalanul hátrányt szenvednek, a keresztény egyházak tagjainak pedig fölajánljuk, hogy az Egyházfórum folyóirat legyen az elismert és el nem ismert keresztény egyházak közös, valamint más vallások felé is nyitott fóruma.

Az új egyházügyi törvényt társadalmilag elfogadhatatlanak és szégyenletesnek tartjuk. Elfogadhatatlannak azért, mert egyrészt a törvény megalkotása az egyházakkal való tényleges konzultáció, illetve a korábbi egyeztetések eredményeinek figyelembevétele nélkül történt, másrészt pedig nélkülözi az egyházi státusz odaítélésének a demokratikus jogi normákat érvényesítő objektív szempontjait. A törvénnyel, illetve a törvényalkotási folyamattal szemben szakemberek és egyházi vezetők egyaránt hangot adtak nemtetszésüknek.

Megítélésünk szerint a törvényt több szempontból is szégyenletes. Egyrészt azért, mert más törvényekkel együtt mintapéldája a pöffeszkedő, a társadalmi párbeszédet mellőző politikai elit hatalmi arroganciájának. Másodszor a törvény azon rendelkezése, miszerint a jövőben az egyházi státusz odaítéléséről a Parlament dönt, ráadásul kétharmados többséggel, a feudális főkegyúri jog és a kommunista egyházpolitika emlékét idézi, ugyanis mindkét esetben a világi hatalom gyakorolt felügyeleti jogot a vallások és egyházak fölött, döntött arról, hogy melyeket ismeri el, és melyek méltók a támogatásra, kizárta viszont a bírósági jogorvoslat lehetőségét.

Szégyellni való az egyházügyi törvény azért is, mert éket ver olyan közösségek közé, amelyek hosszú időn át bizonyították vallási jellegüket és társadalmi hasznosságukat. Megosztásuk, illetve egyes egyházak megbélyegzése és kirekesztése a magyar történelem dicstelen korszakait juttatja eszünkbe, ezért az ilyen törvényalkotási gyakorlat ellen határozottan tiltakozunk. Rajtunk is múlik, hogy „egyházaink a hatalmi kollaboráció vagy a krisztusi remény jelei és eszközei lesznek-e” (Levél a keresztény egyházak püspökeinek). Ezért különösen nagyra becsüljük egyes elismert egyházak vezetőinek világos és kritikus állásfoglalásait.

Az Egyházfórum Alapítvány szolidáris azokkal a tényleges vallási csoportokkal, amelyek egyházi státuszát az új törvény nem ismeri el, ezért fölajánlja, hogy az Egyházfórum folyóirat a jövőben legyen valamennyi keresztény egyház közös közéleti fóruma. Ennek érdekében ezután az Alapítvány kuratóriumába és a folyóirat szerkesztőbizottságába az el nem ismert keresztény egyházak tagjai közül is választ képviselőket.

Dr. Wildmann János, alapító-főszerkesztő

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43