egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

GondolaTEK

A „fülkeforradalom” vezérének irányításával hatalmas változások mentek végbe az országunk életében. Tettei, törekvései egy irányba mutatnak: Lehetőleg az idők végezetéig megőrizni a hatalmát. Ennek egyik mozzanata volt egy, a kormánnyal rokonszenvező művészekből összeállt civil társaság, a Magyar Művészeti Akadémia alaptörvényben rögzített köztestületté emelése, eljelentéktelenítve az MTA keretében működő Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát.

Bővebben...

Válaszúton a Római Katolikus Egyház

Értelmetlen találgatni, hogy miért mondott le a pápa (valós okai sokáig ismeretlenek maradnak), vagy ki a legesélyesebb utód. Ezek listázása a leglényegesebbről tereli el a figyelmet: 1) a gesztus modernkori példátlanságáról; valamint arról, hogy 2) az Egyház egy meghatározó válaszút elé érkezett. 

A mostani pápaválasztás hatalmas kihívás a katolikus egyház csúcsvezetői számára. Nem is annyira a személy, hanem az irányvonal a lényeg. Ehhez fognak személyt keresni!

Két út lehetséges:

Bővebben...

Nyugalmat

Requiem - Nyugalmat. Ez a gyászmise első szava, amelyben az Egek Urától kéri az egyház, hogy engesztelődjön ki egy (vagy az összes) megholt bűnös lélek tettei miatt. Talán elég, ha Katolikus lexikon cikkét idézzük az ügyben: „gyászmise (lat. requiem): elhunyt katolikus hívő lelki üdvéért bemutatott →szentmise. - Vasárnapot és nagy ünnepeket kivéve mondatható a halálhír vételekor, a temetés napján, halál évfordulóin. A lit. szövegeinek alapmotívuma az egyház közbenjárása az elhunytért”.

Bővebben...

Aggályos törvényalkotás

A jelenlegi kormánypártok kétharmados többségükkel olyan nagyszabású változtatásokat hajtottak végre a közjogi rendszerben, amely komoly aggályokat vet fel.

Bővebben...

„Legalább friss levegőt”

A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat előtt inkább kemény kézzel vezetett hadsereg volt, mint Krisztus titokzatos teste. Azonosságát kevésbé az Üdvözítő szeretete, mint inkább védekező harcai határozták meg: mindenekelőtt a reformáció, majd a felvilágosodás, a felvilágosult abszolutizmus és a modernizmus ellen. Egyirányúak voltak a parancsok és utasítások, egyenruhába öltözött teológiája és egységes nyelvezete volt, de ezt lassan már saját hívei sem értették. „A hívek széles tömegei, főleg a trentói zsinat után” (1545) – magyarázza Cserháti József, néhai pécsi megyéspüspök – „egyre jobban az intézményes egyház elszigeteltségében éltek”. Az I. Vatikáni zsinat külső okok miatt sem hozhatta meg a remélt áttörést, és mindenekelőtt a pápa jogkörét tisztázta, egyben tovább növelve a távolságokat: „milyen messzire kerültek az első Vatikánum után a püspökök a pápától, milyen hatalmas űr tartotta távol a papokat püspökeiktől, milyen klerikális kasztba merevedés keményítette meg sokszor a hívek gondozásával megbízottak szívét, akik olykor inkább tisztségviselők vagy katonák voltak, mint pásztorok”.2

Bővebben...

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43