egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Új kurátorok és szerkesztők az Egyházfórumnál

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma és az Egyházfórum folyóirat szerkesztőbizottsága az év elején tiltakozott az ellen, hogy az Országgyűlés az elmúlt év végén lényegi változtatás nélkül ismét elfogadta a vitatott egyházügyi törvényt, egyben szolidaritásáról biztosította a jogtalan hátrányt szenvedő vallási közösségeket. A szolidaritás jeleként kilátásba helyezték, hogy a kuratóriumban és a szerkesztőbizottságban a jövőben helyet kapnak a kisebb, elismert és el nem ismert keresztény egyházak tagjai is. (http://os.mti.hu/hirek/72875/egyhazforum-az_egyhazak_foruma). A közelmúltban megszülettek a személyi döntések.

Az alapítók a kuratóriumba két, a szerkesztőbizottságba három új tagot kértek fel. A felkért személyek között van államilag elismert egyház és államilag el nem ismert egyház tagja.

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma Dr. Erdélyi László presbiterrel (Hetednapi Adventista Egyház) és Szabó Ildikó lelkésznővel (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) bővült. A távozó titkár helyét Györkös Gábor vette át. Továbbra is a kuratórium tagja maradt Dr. Béky Gellért SJ, Fodor Gábor alelnök, Dr. Kamarás István, Dr. Varga Péter Pius elnök és Dr. Wildmann János.

A szerkesztőbizottság új tagjai Balogh Gábor (Keresztény Advent Közösség), Dr. Ferencz Árpád (Magyarországi Református Egyház) és Dr. Szent-Iványi Ilona (Unitárius Egyház) lettek. Továbbra is a szerkesztőbizottság tagja maradt Dr. Deák Dániel, Dr. Jakab Attila, Dr. Orosz Gábor Viktor, P. Gábor Mózes, Dr. Szécsi József és Dr. Wildmann János főszerkesztő.

A kurátorok és a szerkesztők nem egyházuk hivatalos képviselőiként, hanem személyes elkötelezettségből vesznek részt a testületek munkájában.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az új és régi tagok a felkérést elfogadták. Az Egyházfórum keresztény közéleti-kulturális folyóiratként nem teológiai, dogmatikai vitákat folytat, hanem fórumot teremt, ahol keresztény létről, egyházainkról és társadalmunk különböző kérdéseiről cserélünk eszmét. Meggyőződésünk, hogy ez valamennyiünket gazdagít, segíti a kölcsönös megértést, növeli az egymás iránti bizalmat, és közös, felelős gondolkodásra serkent. Bízunk benne, hogy alapítványunk és szerkesztőségünk a most kibővített testületek révén még inkább érzékenyebbek és nyitottabbak lesznek a más csoportokkal és közösségekkel való párbeszédre.

 

Budapest, 2012. szeptember 6.

Egyházfórum Alapítvány

DOKUMENTÁCIÓ: Adalékok a Vatikán keleti politikájához

"Szakáts Miklós színész a múlt század 60-as éveiben kettős ügynök volt: már az angol titkosszolgálat munkatársaként és tudtával elfogadta a magyar kommunista állambiztonság ez irányú felkérését is. Ilyen minőségében találkozott saját bevallása szerint több magyar ügynökkel, így Lékai Lászlóval is. Szakáts 1969-ben Angliába menekült, majd az Egyesült Államokban telepedett le. VI. Pál pápa 1974. február 5-én a Bécsben élő Mindszenty József bíboros tiltakozása ellenére megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, majd néhány nappal később Lékai László püspököt, veszprémi apostoli kormányzót, Mindszenty egykori titkárát nevezte ki esztergomi apostoli kormányzóvá. Szakáts levélben tájékoztatta dr. Varga Lászlót, az Észak-Amerikai Magyar Egyesületek Koordináló Bizottságának akkori soros elnökét arról, hogy Lékai püspök a kommunisták beépített ügynöke, és kifejezte készségét, hogy erről hajlandó részletes tájékoztatást adni."

Ebbe a levélbe olvashat bele, ha ide kattint. A cikk egésze viszont egy további levelet is tartalmaz!

Györkös Gábor: Népszerűtlen ábránd

Györkös Gábor mint a Hit Gyülekezetének egykori tagja személyes hangú levélben fordult Fekete Jánoshoz: „Kedves János bácsi! Engedd meg (és egyúttal, kérlek, bocsásd is meg), hogy őszinte legyek a Hit Gyülekezetével kapcsolatban! Elmondjam, hogy szerintem mi hiányzik ahhoz, hogy ez a gyülekezet tényleg hitelesen tegye azt, amiről te beszélsz! Tisztában vagyok azzal, hogy ezek a szavak kellemetlenek lehetnek.

Kattintson ide a cikkhez lépéshez!

P. Gábor Mózes: Lehet-e más a politika

P. Gábor Mózes hozzászólásában azt írta, hogy Fekete János nyílt levelét nem tekinti vitairatnak. „Véleményével minden jó szándékú, gondolkodó ember, egy miniszterelnök is egyetérthet, és akinek fontos a nemzeti konszenzus megerősítése. Az európai zsidó-keresztény kulturális közösségben és ökumenikus dialógusban valóban nagy és kihasználatlan lehetőségek rejlenek, amelyek a nemzetnevelő gyakorlatban is jól hasznosíthatók.”

P. Gábor Mózes írását ide kattintva érheti el.

Jakab Attila: Viktorból soha nem lesz Pál

Jakab Attila Viktorból soha nem lesz Pál címmel reagál Fekete János vitaindítójára.

„A kulcskérdés azonban az, hogy milyen alapon/alapokon lehet megújulni? És ezt a megújulást/megújítást mennyire képesek a politikai hatalom által preferált és privilegizált egyházak hitelesen megvalósítani és levezényelni?”

Ide kattintva a cikk részlet elolvasható! A cikkek álján pedig bárki hozzászólhat!


egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43