egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

A keresztény ethosz

A menekültválság nem kis mértékben osztja meg Krisztus magyarországi egyházát. Ennek egyik sajnálatos okát abban látom, hogy a teológiai és a vele összefüggő missziológiai szempontokat nem mérlegelik megfelelően. Most ezt próbálom orvosolni, először elemezve a jövevények és idegenek megítélését az Ó- és az Újszövetségben, majd ennek fényében – korántsem a teljesség igényével – számba véve az Egyházat érő missziológiai kihívásokat. E tanulmány nem a Biblia álláspontját mutatja be, ám annak egy fontos szeletét, amely a vitában mintha háttérbe szorulna, jóllehet véleményem szerint a keresztény ethosz kérdésében meghatározó.

Bővebben...

Keresztény jelenlét társadalmi játszmákban

A gazdasági-társadalmi folyamatok egyik gyakorlatias, de elméleti alapokra is támaszkodó elemzési kerete hozható létre játszmák értelmezésével. A pszichológia, a matematikai játékelmélet, a politológia például különféle modellekben egymástól eltérő szabatossággal, kvalitatív és kvantitatív fogalmak (szerepek, érdekek, célok, kockázatok, cselek, nyereségek) bevezetésével tárgyal egymástól nagyon különbözőnek látszó, szövevényes, összefonódó, mégis hasonló mintázatokkal leírható ügyleteket. Ezek a tapasztalat szerint rendszeresen ismétlődnek, bennük összefüggések fedezhetők fel. Utóbbiak ismerete és így a részvétel tudatossága is befolyásolhatja a résztvevők által elérhető kimeneteleket.

Bővebben...

Csodálatos halfogás 2.0

Éppen a szokásos horgászverseny folyt Genezáret tavánál. Jézus a pecásokat nézte. Annyira elbámészkodva, hogy észre sem vette, hogy már nagy tömeg sereglett hozzá Isten szavát hallgatni. Meg kellett bökdösni őt, hogy összekapja magát. Ekkor Jézus a pecásokra mutatott, majd arra biztatta a seregletet, hogy higgyenek, majd pedig ők is próbálkozzanak. A tömeg lelkesen követte tanácsát, ők is beneveztek, majd erős hittel tartották pecabotjukat.

Bővebben...

A keresztény Nyugat védelme?

Az európai új jobboldal „politikai teológiájának” kritikája

Európa számos országában a politikai történéseket sok éve egyre nagyobb mértékben új jobboldali pártok határozzák meg. Gondolok itt Le Pen mozgalmára (Front National – Nemzeti Front) Franciaországban, az FPÖ-re (Freiheitliche Partei Österreichs– Osztrák Szabadságpárt), Belgiumban a Vlaams Blokra (Flamand Blokk), és újabban a német AfD-re (Alternative für Deutschland – Alternatíva Németországért). Ezek a jobboldali mozgalmak szélsőségesen megkérdőjelezik a háború utáni rendet, különösen az Európai Unió béketörekvéseit. A Közel- és Közép-Kelet szétesése, valamint számos afrikai állam instabilitása következményeképpen keletkezett menekülthullámok a legújabb időkben drámai módon járultak hozzá olyan új jobboldali pártok felemelkedéséhez, amelyek néhány országban – a megszerzett szavazatok szerint – már a legerősebb párttá váltak.

Bővebben...

Jézus megkísértése 2.0

A Lélek, a nagy Rendező a pusztába vezette Jézust, hogy a szuperderby előtt negyven nap és negyven éjjel böjtöljön. Jézus legvégül ugyancsak megéhezett. Ekkor odalépett hozzá egy felettébb gyanús külsejű pizzafutár, és így szólt:

- Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak pizzává.

Jézus korgó gyomorral egyenesen a képébe vágta a szemtelen fickónak:

- Meg van írva: nemcsak pizzával él az ember, hanem tanítással is, mely az Isten szájából származik.

Bővebben...

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43