egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Rossz fa rossz gyümölcsöt terem

Ha épp arra hangolt hallgatóságra számíthat, a magyar miniszterelnök mind gyakrabban hivatkozik a keresztény értékekre. Imádkozzál és dolgozzál – mondja egy napon a jáki templomban. A keresztény családeszme védelmezése miatt támadja Magyarországot a keresztényellenes Európai Unió – hirdeti másnap „keresztény értelmiségiek” előtt Győrött. Véleménye, eszméi vagy inkább fogásai a templomokban is megjelennek: aláírásokat gyűjtenek már az Isten házában is.

Bővebben...

Az Egyházfórum jelen van a Szent István könyvhéten

2013. május 14-18-ig, 9-től 18 óráig
Budapest, Egyetem tér, 3. pavilon
Kiadványainkat 20-60 százalék kedvezménnyel lehet megvásárolni

***

Találkozások egy tökéletes idegennel

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket David Gregory: A következő szint című (a sorozat 3.) kötetének bemutatójára.

Időpont: 2013. május 18-án, szombaton 10:00-10:50 óra

Hely: Stephanus Könyvesház (1053 Bp., Kossuth Lajos utca 1.)

Kerekasztal beszélgetés Gregory-könyvek sikerének titkáról és spiritualitásáról Illéssy János tanácsadóval, a KEVE volt elnökével, Pákozdi István főiskolai tanárral, egyetemi lelkésszel és Scharle Péter fordítóval. A beszélgetést Szelivánov Júlia műfordító vezeti.

Opus Pacis redivivum – avagy az érsek legalább köhögött

55 évvel ezelőtt, 1958. május 13-án alakult újjá a forradalom alatt megszűnt katolikus békemozgalom. Ennek egyik szerve volt az Opus Pacis, a katolikus békemű, amelynek hivatása volt, hogy „átveszi és hangot ad az Országos Béketanács, illetve a katolikus bizottság által fölvetett békegondolatoknak”. A kompromisszum eredményeként néhány exponált személyiség – Beresztóczy Miklós és Mag Béla – tagja lehetett a vezetőségnek. A kormány pedig rendkívüli államsegélyben részesítette a római katolikus, a református és evangélikus egyházakat. Állam és egyház együttműködése a rendszerváltásig fennmaradt.

Bővebben...

Személyi jövedelemadó 1% fölajánlása

Az Egyházfórum Alapítvány adószáma a titkár és székhelyváltás miatt megváltozott. Új adószámunk a következő: 

19667908 – 2 – 11

Bővebben...

Tudás vagy jártasság?

Dr. Erdő Mária, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora 2012. június 30-án az intézmény strukturális átalakítására hivatkozva jogutód hiányában megszüntette a Hitéleti Intézetet. Bár az érvényes szabályozás szerint a hallgatóknak biztosítani kell, hogy kimenő rendszerben befejezhessék képzésüket, erre nem kaptak lehetőséget, hanem átirányították őket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, a főiskola érintett oktatóit pedig elbocsátották. A helyzetet közelről ismerők valószínűsítik, hogy a rendelkezés mögött dr. Erdő Péter bíboros áll, aki a főiskolával szemben a PPKE HK-t szeretné erősíteni. (A szerk.)


Munka- és hivatáskép a hitéleti képzést végzők körében

„Van egy álmom…” 

Ma már nem kérdés, hogy sok intézmény, sőt vállalat sikeres működésének mozgatórugója az a felismerés és egyben törekvés, hogy az intézmény egészségesen működjön, ami az egyénre nézve is identitásalakító és fejlesztő hatású1. Ennek feltételei kézenfekvőek és beláthatóak2, megvalósulása azonban sok nehézségbe és akadályba ütközhet. Martin F. Saarinen amerikai kutatót is ez a kérdés foglalkoztatta, amikor módszeresen kezdett el vizsgálni többek között egyházi közösségeket3, hogy feltárja, mitől is élő és produktív egy szervezet. Kutatása során az egyik felismerése az volt, hogy az intézményeknek is vannak „életciklusaik”, befutnak egy pályát, amely elkezdődik a születéssel, folytatódik a gyerekkorral, és tart egészen a felnőttkorig. Az első életszakasz többnyire felívelő, majd a stagnálás után általában a hanyatlás következik. A szerző másik felismerése ugyan nem meglepő, mégis nagyon magával ragadó, ahogy részletesen bemutatja azt, hogy mire vezethető vissza és hogyan zajlik le egy szervezetnek az „elöregedése”. Azzal indul, hogy az intézményből eltűnik a vízió, az energia, eltűnnek a célok. Ennek jele pl. az, hogy az intézmény tagjai szomorúan tekintgetnek vissza az elmúlt korokra, nosztalgiával emlegetik ezt vagy azt az időszakot, ünneplik az évfordulókat, idézik fel a régi korok elképzeléseit és törekvéseit. Joggal, hiszen az emlékezés is inspirálóan hathat egy közösség életére: a gyökerekhez való visszatérésből erőt merítve új lendülettel foghat hozzá céljai megvalósításához. Ha ez a felismerés minden szervezet működésére jellemző, akkor mennyire inkább igaz egy olyan közösségre, amely szüntelen abból él és újul meg, hogy a jézusi életpélda és a tőle kapott megbízás víziója az alapja: Isten Országának építése, Isten akaratát fürkészve és azt követve.

Bővebben...

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43