egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Előszó - 28. évfolyam 1. szám

Az elmúlt hónapok legjelentősebb, a médiát és a keresztény hívőket leginkább foglalkozató egyházi eseményei kétségkívül a pápa lemondása és az új pápa megválasztása voltak. Szokatlan helyzet, hogy a katolikus egyháznak két pápája van. XVI. Benedek döntése tiszteletet érdemel. Teljesen mindegy, hogy csak kora és egészségei állapota miatt mondott le, vagy ebben szerepet játszottak a katolikus egyházat és a Vatikánt megrázó botrányok is, amelyek kezeléséhez már nem érzett magában elég erőt. A kettő egymástól aligha választható el. Időközben Ferenc pápa okoz környezetének kisebb-nagyobb meglepetéseket, amelyeket viszont a távolabb állók szimpatikusnak és szeretetteljesnek találnak. Még abban is bizakodhatunk, hogy lépései az egyház megtisztulásához és megújulásához vezetnek.

Bővebben...

Ateisták a mennyországban, Krisztus-hívők a világban

A megváltás régóta egyértelmű felfogását közfigyelem terébe vonó minapi pápai homilia két „erős mondatát” („Az Úr mindannyiunkat megváltott vérével, nem csak a katolikusokat. Mindenkit, az ateistákat is” - Magyar Kurir) a hazai médiumok egyike-másika ateisták örömhírének nevezte. Ha arra gondolunk, hogy az Evangéliumot a közbeszéd ritkán említi ezen a becsületes nevén, máris van minek örülnünk, hívőként is. Az Index híradásához kapcsolódó, más világvallások követőinek mennybéli élményéről szóló anekdotikus történet sem bántó, inkább elnéző megértéssel világít rá a keresztények magabiztos, olykor szűkkeblűséggé, olykor kiválóságtudattá kristályosodó kiválasztottság-tudatára.

Bővebben...

Vedd, olvasd

Van az interneten egy kanadai évforduló-naptár, amelyik gazdag képanyaggal idézi az adott nap aktuális ünnepeit, az elmúlt korok jelentős eseményeit, jelentős személyiségeit. Az egyes eseményeket általában nem állítja párhuzamba. Idén május 9-én mégis megtette. 1933-ban ezen a napon, Berlin egyik terén, nagy máglyán 35 ezer tiltott szerzők által írt könyvet vetettek tűzre, Az auto da fé azután folytatódott a többi német városban. A naptárban ezután egy késő-középkori kép volt látható, amelyen két szerzetes irányításával kódexek sorát égetik el.

Bővebben...

Gyűlölet-kereszténységet Európának?

A kormánypárti retorika újra és újra visszatérő gondolata, hogy a nyugat-európai társadalmak jó része elszakadt keresztény gyökereitől, az emberek már nem ismerik a tízparancsolatot és vallási hagyományaikat, a keresztény értékeket pedig föláldozták valamilyen profithajhász gazdasági liberalizmus oltárán. A Nyugattal szemben a magyar kormánypártok szeme előtt állítólag egy Robert Schuman-i keresztény Európa eszménye lebeg, ennek megfelelően az alkotmányban rögzítették a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, és törvények egész sorával törekednek az ún. keresztény értékek védelmére. Ezek közül is kiemelkedik a hagyományos családmodell védelme és az új egyházügyi törvény. Logikusan következik mindebből, hogyha a magyar kormány és parlamenti többség intézkedéseit nemzetközi bírálatok érik, azok nem lehetnek szakszerűek és megalapozottak, hanem főleg baloldali és liberális körök ideológiai természetű, nemzet és keresztény ellenes támadásai. Ez a retorika muzsika sok hazafias érzelmű református és katolikus hívő fülének.

Bővebben...

Oktatáspolitikai diskurzusok a magyarországi ortodox zsidóságban

A Zsidó Újság 1920-as években megjelent cikkei alapján

A magyarországi ortodoxia felsőfokú oktatási intézményei a talmud főiskolák más néven jesivák voltak. A hazai jesivák kialakulásánál a nyugati hatás dominált, a rabbik jelentős része Ausztriából, Cseh-Morvaországból származott. A pozsonyi talmudiskolára is ez volt jellemző. Ezt az iskolát világhírűvé vált Schreiber (Szájfér) Mózes alapította, aki 1762-ben Frankfurt am Mainban született, először Morvaországban működött rabbiként, és csak 1806-ban került Pozsonyba, ahol új oktatási módszert vezetett be: mindent maga tanított, és otthonukban is ellenőrizte tanítványait. Rendkívüli sikereket ért el. Ennek oka abban a kultúrforradalomban gyökeredzett, amely a 19. század első évtizedeiben játszódott le. Hamburgi központból kiindulva olyan modernizálási mozgalom kezdődött, mely meg akarta reformálni a vallási életet. A mozgalom Pozsonyban és az egész Nyugat-Magyarországon elterjedt.

Bővebben...

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43