egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

A Világ-nézet internetes rovatban olyan publicisztikákat közlünk, amelyben szerzők röviden reagálnak egyes, közeli és távolabbi világunkban zajló és közérdeklődésre számot tartó folyamatokra, lehetőleg érvényesítve az „egyházfórumos”, zsinati látásmódot.

Világ-nézet

Afgánok

Egyre nehezebben viselem, ahogy pártunk és kormányunk bánik a déli határ felől hozzánk igyekvő – és rajtunk áthaladó – menekült-áradattal. Segítek is persze a menekülteknek, ahol tudok, de nyilvánvaló, hogy az én civil kurázsim (és pénztárcám) itt nagyon kevés. Meg a másoké is. Bömböl a hivatalos médiából, hogy a menekülteknek rengeteg pénzük van, taxival akarnak Bécsbe menni, akiket pedig már leraboltak az embercsempészek, és nincs mit enniük, kifosztják a kerteket, meg akarják erőszakolni a lányokat, és WC-nek használják a területet, amin áthaladnak.

Bővebben...

Nemzeti konzultáció a bevándorlásról és a terrorizmusról

A napokban minden magyar választópolgár levelet kap Magyarország miniszterelnökétől, amelyben véleményét kérdezi a bevándorlásról és a terrorizmusról. A levél a következő mondatokat tartalmazza: „A megélhetési bevándorlók törvénytelenül lépik át a határt, és miközben menekültnek állítják be magukat, valójában a szociális juttatásokért és a munkalehetőségért jönnek. (…) Nem fogjuk hagyni, hogy a megélhetési bevándorlók veszélyeztessék a magyar emberek munkahelyeit és megélhetését.”

Bővebben...

Gyümölcseiről ismeritek fel őket

Közel öt éves nyomozás és bírósági procedúra után a közelmúltban lezárult a pécsi egyházmegye volt vagyonkezelőjének pere: a Kúria helybenhagyta a másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla által kiszabott, de az első fokú ítéletet csökkentő, 2 év 10 hónapos letöltendő szabadságvesztést és a 70 millió forintos kártérítési kötelezettséget. A bíróság a katolikus papot a 2005 és 2010 között időszakban (a megelőző jó tíz évet a bíróság elévülés miatt már nem vizsgálhatta) elkövetett adócsalás, hűtlen kezelés és számviteli fegyelem bűntettében marasztalta el. Emlékeztetőül: a pécsi egyházmegye vezetésével kapcsolatos gazdasági és szexuális jellegű visszaélésekre az előző évtized második felében az Egyházfórum többször hívta fel előbb a vatikáni illetékesek, majd az olvasók figyelmét. Miután a regnáló megyéspüspök jogi lépéseket helyezett kilátásba a lap főszerkesztője ellen, egy volt katolikus pap megelégelte a dolgot, és terjedelmes feljelentést tett a rendőrségen, amit továbbiak is követtek. A Vatikán már 2010-ben döntött: előbb a vagyonkezelő elbocsátását kérte a megyéspüspöktől, majd őt magát is lemondatta. A Kúria mostani döntésével a magyar bírósági eljárás is lezárult. Akár meg is nyugodhatnánk: a nyomozóhatóságok feltárták a visszaéléseket, az igazságszolgáltatás meghozta az ítéletet, a bűnös elnyerte büntetését, az egyház pedig megszabadult egy súlyos tehertételétől és rendezte sorait. Úgy vélem azonban, hogy megválaszolatlan kérdések egész sora inkább nyugtalanságra ad okot.

Bővebben...

Szerzetesek a háború és gyűlölet ellen

„Nem ismerek nagyobb gyűlöletet, mint a jámbor emberek gyűlölködését.” Ezek egy a XVI. századiszörnyű vallásháborúk korában élt gondolkodó, Montaigne szavai.

A viszály, a gyűlölködés azonban már az első keresztényeknél is megjelent. „De ha marjátok és rágjátok, vigyázzatok, hogy fel ne faljátok egymást.” –írta Pál apostol a galatáknak. (Gal 5,15)

1940-ben dúlt a világháború, amely Európa keresztény népei között robbant ki. Ekkor határozta el egy 25 éves svájci evangélikus fiatalember, Roger Schütz, hogy társaival a hiteles szeretet példáját mutatja fel a világnak. A kis francia faluban, Taizében hozta létre ezt a hagyományosan a szerzetesi életformájú közösséget, amely azonban minden eddigitől egy lényegeges különbséget mutatott: ökumenikus volt. Tagjai között katolikusok mellett egyenrangúként különböző protestáns felekezetűek is megtalálhatók.

Bővebben...

Coming out: Hogyan lettem egy hét alatt öreg és konzervatív?

42 éves vagyok. Két évtizeddel ezelőtt fundamentalista, kissé fanatikus gondolkodásra hajlamos keresztényként határoztak volna meg a kortársaim, és politikai liberálisként határoztam volna meg saját magamat, ha valaki rákérdez erre. Egy évtizeddel ezelőtt gondolkodó, némileg a liberalizmusra hajlamos evangelikálként azonosítottak volna a vallásszociológusok, magamra pedig enyhén balra húzó politikai hajléktalanként tekintettem. Manapság evangelikál gyökerű progresszív keresztényként határozna meg az, akinek kedve lenne beskatulyázni, politikai nézeteimet tekintve viszont teljességgel tanácstalan vagyok.

Bővebben...

Emberkeresők

Az ókori filozófus, Diogenész, fényes nappal égő lámpással a kezében rohangált Athén piacán. A csodálkozók kérdésére azt válaszolta: embert keresek. Napjainkban sokan igyekeznek követni a példáját. Befektetőket keresnek a pénzemberek és párthíveket a politikusok, tehetséges dolgozókat a fejvadászok. Akiket közülük sikeresnek találtak, annak alakját képekkel, írásokkal, szobrokkal népszerűsítik, állítják a társadalom elé példaképül. Gyorsan változó világunkban azután nem csoda, ha tevékenységüket gyakran szobordöntések és képretusálások kísérik.  Olyan emberkereső pedig, aki a szó legnemesebb értelmében vett pártpolitikától, ideológiáktól és anyagi érdekektől mentes embert keres, meglehetősen kevés akad.  Pedig az erősödő és a politikusoktól irtózó civilmozgalmak jelzik a társadalom igényét. Hazánkban e célból jött létre 2011-ben az Ars Humanica, Hungarica Kör, „amelyet tudósok, egyházi személyek, művészek és a művészet pártolói alkotnak, és megalapította a Magyar Civil Becsületrendet, hogy ily módon ismerje el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket”.  Az ünnepélyes átadására minden évben az első magyar miniszterelnök, a kivégzett Gróf Batthyány Lajos születésnapja, február 10. körüli első vasárnap kerül sor. A jelenlegi, negyedik díjátadó a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében volt.  1849-ben itt, az akkori Károlyi-palotában tartóztatták le a miniszterelnököt.

Bővebben...

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43