egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Tanulmányunknak valójában nem két, hanem három „főszereplője” van. Bereczky Albert és Komoly Ottó mellett Mester Miklós neve több mint említésre méltó. Már csak azért is, mert neki köszönhető, hogy az előbbi kettő megismerte egymást.2 Az alábbiakban e három személy kapcsolatát, 1944-es tevékenységét ismertetjük, elemezzük, alapvetően három forrás felhasználásával

Bereczky Albert tárgyalásai Komoly Ottóval 1944-ben1

(A teljes cikk elolvasásához rendelje meg elektronikus vagy nyomtatott lapszámunkat.)

Tanulmányunknak valójában nem két, hanem három „főszereplője” van. Bereczky Albert és Komoly Ottó mellett Mester Miklós neve több mint említésre méltó. Már csak azért is, mert neki köszönhető, hogy az előbbi kettő megismerte egymást.2 Az alábbiakban e három személy kapcsolatát, 1944-es tevékenységét ismertetjük, elemezzük, alapvetően három forrás felhasználásával

[...]

Forrásértékét tekintve, a történeti hűség szempontjából a legfontosabb és legpontosabb dokumentum Komoly Ottó 1944-ben írott naplója és naplószerű feljegyzései. A jeruzsálemi Yad Vashem Archivesban található hagyatékból egyértelműen kiderül, hogy 1934–1944 között folyamatosan vezetett naplót.8

[...]

Bereczky Albert 1945-ben írta meg szembenézését a múlttal A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen címmel.11 A mű második oldalán ez olvasható: Komoly Ottó emlékének. Elmondja: „Tájékoztató füzet”-ét azért írta, hogy „komoly önvizsgálatot tartsunk, és bűneinket semmivel se mentegessük!”

[...]

Mester Miklós 1971-ben tekintett vissza az 1944-es eseményekre Visszapillantás a katasztrofális magyarországi 1944. esztendőre, részint annak előzményeire és közvetlen következmé- nyeire is, 27 év távlatából címmel. A 2012-ben kiadott visszaemlékezés több mint 600 oldal terjedelmű. Nem egyszerűen eseménytörténet, hanem értékelő elemzés, valamint a kortársak (Jaross Andortól Ambrózy Gyulán keresztül Horthy Miklósig, Bereczkytől Tildy Zoltánon keresztül Komolyig) személyiségének bemutatása, tetteik minősítése is.

Molnár Judit
történész, egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.