egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

A Világ-nézet internetes rovatban olyan publicisztikákat közlünk, amelyben szerzők röviden reagálnak egyes, közeli és távolabbi világunkban zajló és közérdeklődésre számot tartó folyamatokra, lehetőleg érvényesítve az „egyházfórumos”, zsinati látásmódot.

Az év sztorija

Egy régi anekdota szerint egy nagyon idős hölgy ifjúkori bűneiről beszélt a gyóntatójának. Asszonyom, mondta a pap, ezt már többször megvallotta. Miért ismétli újra? - Mert olyan jó beszélni róla. Ezt juttatta eszembe az a kommunikációs lavina, amit egy Amerikában kipattant szexuális zaklatás-ügy az emberekből kiváltott. Hozzászól boldog-boldogtalan, és megfellebbezhetetlen ítélet mondanak mindkét oldal szereplőiről, miközben egyre újabb ügyek kerülnek napvilágra. Nincs szebb kifejezés rá: ezen csámcsog nálunk is a fél ország. Kész ítélet van mindenki tarsolyában. Csak egyvalaki hiányzott az állítólag keresztény kultúrát őrző országunkban a párbeszédből, a vádaskodásokra válaszoló Jézus.

nos Evangéliuma szerint (Jn. 8) szerint honfitársai megkövezni készültek egy házasságtörő asszonyt - ahogy egyes keleti országokban a törvényeik alapján még ma is készek ezt megtenni. A sajtó jóvoltából ma már bejárják a világot a vérfagyasztó képek a derékig földbeásott elítéltről, s az ítélet végrehajtóiról, akik a gondosan kiválasztott nem túl kicsi és nem túl nagy kövekkel lehetőleg sok szenvedést okozva készülnek őt megölni. Jézus viszont azt mondta a vérszomjas vádaskodóknak: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való! …ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken…” Az asszonynak pedig: „Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél!”

Meg kell jegyeznem, hogy már az Egyház történetének korai szakaszában feltűnt sokaknak, hogy ez a részlet sok tekintetben eltér a negyedik Evangélium stílusától, szóhasználatától, ám az Egyház ezt a szöveget is az Istentől sugalmazott Szentírás részének tekinti.  Akadtak viszont már a kezdetektől(!) olyan „írástudók”, akik éppen e befejező mondatok miatt aggódtak: nehogy az elítélés hiánya újabb bűnök elkövetésének megkönnyítő felszólítása legyen. A „Menj” -kezdetű befejező mondat azonban - amint erre már Szent Ágoston (430) rámutatott - az ilyen fajta értelmezést kizárja Az evangéliumi szakasz méltán tekinthető útmutatónak e parttalan vitában a számunkra    

Egy amerikai média-kutató cég megállapítása szerint a szexuális zaklatásoktól szóló hírek foglalkoztatták leginkább és legtöbbet  a közvéleményt. Ez lett a 2017-es év sztorija.

Winkler Lajos 

 


Share


Hozzászólások

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43