egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

[...]

Ez az írás nem feltétel nélküli hódolás Piłsudski emléke előtt, nem is foglalkozik a marsall életútjával. A róla írt lengyel – és külországi – művekkel tekintélyes könyvtár polcait lehetne megtölteni. Magyarul kevesebb életrajz olvasható, ám a megjelent művek közt a lelkes hangvételű brosúrától a tudományos elemzésig minden megtalálható.

[...]

A kiegyensúlyozott tudományos értékelés azonban elég soká váratott magára, hiszen még a múlt század hatvanas éveiben is (nem kis mértékben a szovjet historiográfia nyomán) sommásan „fasiszta” jelzővel intézték el. Műveihez, illetve mindazokhoz a kiadványokhoz, amelyeknek katalóguscéduláján a Piłsudski név előfordult, nem lehetett hozzáférni, tekintve, hogy a könyvtárak zárt anyagába osztották. (Lengyelországban 1951-ben rendeletet hoztak, hogy valamennyi könyvtárból el kell távolítani Piłsudski műveit, valamint a róla szóló munkákat.) Jobbadán csak 1989 után jutott hozzá a magyar olvasó ahhoz a szakirodalomhoz, amely már érdemben tárgyalta a Marsall személyét és működését (Szokolay Katalin, Kapronczay Károly, Kovács István stb.). Aránylag kevesen foglalkoztak Piłsudski kultuszával, és inkább kívülről – tehát objektívabban – szemlélték a jelenséget, amely a két háború közötti Lengyelország döntő többségének mentalitását nemcsak alakította, hanem megalapozta, s bár a háború után minden módon igyekeztek elfojtani, a Szolidaritás idején ismét része lett a nemzeti kánonnak, majd 1989 után, főként külsőségekben, ma is él.

[...]

Petneki Áron
művelődéstörténész, nyugalmazott egyetemi tanár


A teljes cikk elérhető a lapszám megrendelésével.


 

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.