egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Előadásomban először a lelkipásztori konstitúció első, Az emberi személy méltósága című fejezetének fontosabb kijelentéseit foglalom össze. Ezt követően az ateizmus és vallásszabadság témáján szemléltetem: miképpen hatja át ez az emberértelmezés a zsinati gondolkodást. Végül röviden szólok a zsinati felfogás gyakorlati jelentőségéről napjainkban, különös tekintettel Ferenc pápa egyes megnyilatkozásaira.

Mi az ember?

A II. Vatikáni Zsinat többször hangsúlyozta, hogy az Egyház magát nem a világgal szemben, hanem a világban határozza meg. A konstitúció oly sokat idézett első mondata hitvallás és program egyben: „Az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása, és nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra ne találna szívükben.” A keresztények közössége „az egész emberi nemmel és annak történelmével valóban bensőséges kapcsolatban érzi magát” (GS 1).

Ezért a Zsinat „már nem csupán az Egyház fiaihoz és minden keresztényhez fordul, hanem minden emberhez, és mindenkinek el akarja mondani, miként értelmezi az Egyház jelenlétét és tevékenységét a mai világban” (GS 2). Az Egyház „nem is adhatná ékesebb bizonyságát elkötelezettségének, tiszteletének és szeretetének az emberek nagy családja iránt” […], mint hogy „párbeszédet kezd e kérdésekről, és az emberiség rendelkezésére bocsátja azokat az üdvös erőket, melyeket maga az Egyház a Szentlélek vezetése alatt alapítójától kap. Az emberi személynek ugyanis üdvösségre, az emberi társadalomnak megújításra van szüksége. Minden fejtegetésünk középpontjában tehát az ember fog állni, mégpedig az egy és egész ember, testével és lelkével, szívével és lelkiismeretével, értelmével és akaratával (GS 3).”

* A Dél-Csehországi Egyetem (České Budějovice/Budweis) Teológiai Karának Gaudium et Spes nemzetközi konferenciáján 2015. 11. 28-án, német nyelven elhangzott előadás szerkesztett változata.

Wildmann János

** A Dél-Csehországi Egyetem (České Budějovice/Budweis) Teológiai Karának Gaudium et Spes nemzetközi konferenciáján 2015. 11. 28-án, német nyelven elhangzott előadás szerkesztett változata.


A teljes cikket elolvashatja, ha megrendeli a lapszámot, ide kattintva leadhatja rendelésését.


 

egysza

Adószám: 19667908-1-43
(Az szja 1 százalékának felajánlásához)
Közhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.