egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Könyvek

Rendezés: orderby Egy oldalon::
Kifutó modell azt jelenti, hogy valaminek lejárt az ideje. Ferenc pápa másképp értelmezi: az egyház hajóját föl kell újítani, hogy képes legyen kifutni a kimerültség és önelégültség köldöknézős kikötőjéből. Paul M. Zulehner a pápa életéből kiindulva mutatja be az egyházfő főbb célkitűzéseit: segítő kezet nyújtani a társadalom perifériáira szorultaknak, a szegényeknek, a kifosztottaknak, a fizikailag és lelkileg megsebzetteknek, valamint új pasztorális kultúrát meghonosítani az egyházban, miként ez a családszinódusok előkészítése és lebonyolítás során is nyilvánvalóvá vált.
2 600 HUF

Hogy mi erkölcsös? Azt mondják, az magától értetődik. Ha a magától értetődőről mégis mindig újfent beszélnünk kell, ez pusztán azért van így, mert újra meg újra kétségbe vonják. Mert kétségtelen, hogy az sohasem jelenik meg csak úgy önmagában. Semelyik valóságos, társadalmilag érvényes étosz sem magától értetődő. Mind magán viseli a tudatlanság, az elnyomás és az elfojtás nyomait. És így megvan annak a lehetősége, hogy bármelyik uralkodó étoszt csak az uralmon lévők étoszának kiáltsák ki, így lehet aztán a "jó" szó megbecstelenítését megtenni a szó voltaképpeni és egyedüli alkalmazásává, a magától értetődőt pedig magától félreértetődővé. Könnyű rámutatni ennek a hamisságára. De hogy ez lehetséges legyen, mégiscsak beszélni kell a magától értetődőről.
945 HUF

A könyv második kiadása két új mesével bővült. És mint régen, most is történetek kötik össze a meséket. A könyvet is, mint az első kiadást és a filmsorozat figuráit Heinzelmann Emma tervezte - rajzolta.
1 785 HUF

Tarbay Ede a kortárs gyermekirodalom egyik legismertebb és legolvasottabb szerzője. Gyermek-legendáriumában gazdag forrásanyagból merített a Biblia Pauperumtól kezdve a Magyar Legendáriumon, István király intelmein keresztül a Szentek Lexikonáig. A könyv 17 rövid novellát tartalmaz, amelyek magyar és a világegyház szentjeinek életébe engednek bepillantást.
1 785 HUF

Az eredeti kárpátaljai gyűjtés magyar népmeséinek hang vételét Tordon Ákos tette egységessé, a rá jellemző írói sajátosságokkal. Örökké játszik a szavakkal, mint Zabszem Jankó utolsó mondataiban: "Majd egyszer máskor, disznóöléskor vagy aratáskor, ibolyanyíláskor, de nem kandúr nyávogáskor!"
1 890 HUF

Az író válogatott, gyerekekre figyelő írásainak legtöbbjét a groteszk helyzetek, önfeledt játékosság, emberi humor ugyanúgy jellemzik, mint a nyelvi tisztaság, vagy a verseiben található érzékeny táj- és lélekábrázolás, gazdag formakincs.
1 785 HUF

Milyen helyzetbe került az erdélyi katolikus egyház a román politika kisebbségellenes harcai közepette? Erre a kérdésre keres választ a könyv, melyből azt is megtudhatjuk, milyen szorosan összeforrt Erdélyben az anyanyelv és a vallás kérdése, s hogyan vált a szabad vallásgyakorlás a nemzeti kisebbség megmaradásának zálogává. A szerző írásával a jelenlegi helyzet tisztázására törekszik, mivel még mind a mai napig nem csitultak el teljesen az indulatok a fenti kérdésben.
630 HUF

Tulajdonképpen olyan reményteljesen indult minden. A zsinaton elsöprő többséggel fogadták el valamennyi dokumentumot. A püspökök közül sokan lelkesen tértek vissza egyházmegyéjükbe. A zsinat tanítása az egyház Magna Chartája lett, olyan kritériumrendszer, amelyhez az egyháznak történelmi zarándokútja jelenlegi szakaszán igazodnia kell. Egyeseknek azonban sok volt a változás. Biztos fogódzót kerestek, amit a betűben, a struktúrában és a jogszabályokban találtak meg. Fölállították a szembemiséző oltárt, de lélekben továbbra is háttal álltak a mai embernek; áttértek az anyanyelvű liturgiára, de ez lelkületében továbbra is latin maradt; megalkották a különböző tanácsokat, de ezeket nem egyszer csak bólogató Jánosok voltak. Az egyházjog rögzítette a zsinat utáni helyzet egy adott pillanatát, de nem adott teret a dinamizmusnak és fejlődésnek. A vigyázó szemek újra az "atyákra" meredtek, akik néha semmit sem értettek a zsinatból, de igyekeztek kalitkába zárni a Szentlelket. "A szerző szinte kézen fogja az Olvasót, és könnyedén, élvezetesen kalauzolja el a zsinati okmányok útvesztőiben, miközben föltárul előtte a zsinati tanítás gazdagsága. Wildmann János könyve kiválóan alkalmas arra, hogy mindazok, akik eddig nem vagy nem elegendő mélységben találkoztak a zsinat szellemiségével és talán teológiai háttérismerettel sem rendelkeznek, de hiteles egyházat szeretnének, most bepótolják lemaradásukat. Ez a kötet segít nekik abban, hogy megismerjék a zsinat szándékát, fölismerjék a megújulás útját és el is induljanak rajta." Mihályi Gilbert O.Praem.
1 680 HUF

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz nemcsak a politikai közösségnek, hanem az egyházinak is kihívást jelent. A kairológia mint a gyakorlati teológia része az egyház mindenkori gyakorlatát és társadalmi megjelenését vizsgálja, azt, hogy mennyiben felel meg az üdvösség mai idejének. Módszere a jelen helyzet teológiai és szociológiai elemzése. A sorozat első kötete, a Katolikus tükör, az Európai Unió és az ezzel kapcsolatos egyházi megnyilatkozások ismertetése után a magyar katolikus egyház helyzetét mutatja be egyrészt egyházi vezetőkkel, papokkal, szerzetesekkel, politikusokkal, hívő és nem hívő értelmiségiekkel és tudósokkal készített interjúk, másrészt egy 806 elemű véletlen kiválasztáson alapuló, egész Magyarországra kiterjedő kérdőíes felmérés alapján. A szerző megalkotja a "világjárók", a "zászlóvivők" és a "figyelmeztetők" típusait, és bemutatja, hogyan látják az egyház helyzetét az egyházzal elégedettek és az elégedetlenebb reformerek. Ebben a tükörben bizonyára az Olvasó is fölismerheti magát és egyházát.
1 785 HUF

A híres evangélikus teológus immár klasszikussá vált könyvecskéjében az ember legősibb, de újból és újból felvetődő és választ sürgető kérdését – amely magát az embert érinti – igyekszik megválaszolni a modern antropológiák belátásai alapján, a teológia felől értelmezve az ember "nyitottságát a világra". A könyv közép- és főiskolai segédanyag az antropológia oktatáshoz.
840 HUF

A gyülekezeti hit alapjai Az egyházban a történelem folyamán kialakult szakadás klérus és laikusok között egyre tarthatatlanabbá válik, amit bár a zsinat is megpróbált orvosolni, de csak akkor szüntethetünk meg, ha magunkévá is tesszük az erre vonatkozó tanítást. A szerzőhármas könyvében először ennek a szakadásnak az okait tisztázza, ezután kifejti az erre vonatkozó alapelveket, végül a laikusok és a klérus szemléletváltásának szükségességéről és mikéntjéről ír, hogy a katolikus kereszténység ne csak "nyája", hanem valódi "népe" lehessen Krisztusnak.
630 HUF

Napjainkban egyre gyakoribb jelenség, hogy az emberek nem kötnek hagyományos értelemben vett házasságot, hanem az együttélés szabadabb formáival élnek: félnek attól, hogy kapcsolatuk esetleg zátonyra fut, s akkor egyházilag tisztázatlan helyzetbe kerülnek, mint azok, akik a egyházi házasságot kötve később elválnak, s szinte "kirekesztődnek" az egyházból. Ezekkel a problémákkal foglalkozik a könyv, hangsúlyozva azt, hogy nem kioktatásra és kirekesztésre van szükség ezekben az esetekben, hanem megértésre és támogatásra, hiszen Jézus is azért jött, hogy felemelje az elesetteket.
Nem elérhető
525 HUF

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43