egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Könyvek

Rendezés: orderby Egy oldalon::
Kényes területre merészkedik a szerző témaválasztásával: tabutéma ez az egyházban, különösen nehéz pedig objektíven írni olyan történésekről, melyek akaratlanul is állásfoglalásra kényszerítik az embert. A címbeli kérdés választása ugyanakkor éppen arra akarja felhívni a figyelmet, hogy nincs jogunk ítéletet mondani fölöttük, s a szerzőnek sem ez a szándéka: Csupán fel akarja tárni az események okait és mikéntjét, hogy helyes képet alkothassunk magunknak a problémáról.
525 HUF

Rahner könyvében olyan témához nyúlt, amely a zsinat óta különösen foglalkoztatja a teológusokat: Milyennek akarta Jézus az egyházat. A jelenlegi helyzet elemzése után, melyben eloszlat já néhány, a mai egyházra vonatkozó tévhitet, a következő részben arról ír, mit lehetne tenni nekünk, keresztényeknek, majd pedig felvázolja az ideális ("jövőbeli") egyházat, ti. hogy milyennek kellene lennie. Ajánlható ez a könyv mindazoknak, akik elszánták magukat arra, hogy Krisztus egyházának építő tagjai legyenek.
840 HUF

"Az öreg plébános" Kis György kézen fog bennünket, és sivatagi ösvényeken vándorol velünk. Néven nevezi a küzdő egyház szenvedését, és sohasem engedi elfelednünk a jelszót: "Egyetlen privilégium a kereszt!" Néven nevezi az egyház öt nagy ennél sokkal több sebét. A félelmeket hazugul nem nyomja el aggodalmainkat, bizonytalanságainkat nem hazudja le vagy ferdíti el. (Bernhard Hering az Előszóban) Jelenleg nagy huzat, sok ridegség, idegenség tapasztalható az egyházban. Sok egyháztag püspök, pap és szerzetes is didereg ettől a hidegségtől, ridegségtől. Könyvem egyes fejezeteiben sok lelki tapasztalat alapján megemlékezem állandóan reformra szoruló egyházunknak itt és most, óhatatlanul szükséges tennivalóiról. Hogy eltűnjön a ridegség és hidegség.
1 995 HUF

A bibliodráma olyan út, amelyen szubjektív módon, egészen személyesen foglalkozhatunk a vallás és a lelki élet témáival. Egyre többen keresik a bibliodramatikus játékban azt a lehetőséget, hogy a bibliai történetekkel és vallási hagyományokkal foglalkozzanak életközeli helyzetekben az emberi tapasztalat minden dimenziójában: szívvel, lélekkel, testtel és értelemmel. Ez a mű a bibliodráma legősibb gyökereit tárja fel a zsidó és keresztény liturgikus hagyományon keresztül. A liturgiai megjelenítések csiszolt és rituális formái a bibliodrámában találkoznak a pszichodrámában hangsúlyos kreativitással és spontaneitással. A kettő találkozásából sajátos dialektika révén születik egy harmadik modell: saját életünk megjelenítése ebből a két forrásból merítve. A bibliodráma ennél fogva a misztika iskolája is egyben.
Nem elérhető
1 365 HUF

A válogatás három ciklusba rendezte a gyermekeknek írt életmű legértékesebb darabjait. Az első helyre a hosszabb lélegzetű, a második ciklusba a rövidebb gyermekversek és fordítások, míg a harmadikba a népmese-átköltések kerültek. A kötetet a hosszabb lélegzetű Puskinmese, a Mese a Szaltán cárról, zárja.
1 890 HUF

A szerzők a mai vallásosság felmérésére irányuló empirikus, kikérdezésen alapuló vizsgálata a magyar társadalmat foglalkoztató kérdésekre összpontosul. A tapasztalati alapú felmérésekből fakadó ismeretanyagot sem a kormányzás, sem a megismerés, sem pedig a közállapotokat alakítani kívánó jó szándékú polgári törekvés nem mellőzheti.
2 940 HUF

A szerző azoknak szánja ezt a könyvet, akik keresik az emberi értékeket, de ezeket a vallás mai formái között nem találják. Az írás az élmények és érzések jelentőségének elismerése mellett az észre hagyatkozva próbálja meg kalauzolni a kereső embert az értékek és értéktelen dolgok mai kavalkádjában, hogy szabadon és felelősen, azaz emberi módon dönthessen saját élete értelméről.
840 HUF

"A kozmoszban állandóan működnek olyan építő és romboló erő, amelyek tőlünk függetlenek, de valahogy átjárnak bennünket. Ezeknek az erőknek az egymással való harca főképp az emberi lélekben, illetve ennek következtében a társadalmi kapcsolatokban folyik. Nagyon különös hely az emberi szív. Az angyalok élet-halál harcot vívnak a démonokkal. A démonok segítője mindig az ostobaság, a félelem, önmagunk szégyenlése. Az angyal oldalán áll az összetettség, kiegyensúlyozottság, higgadtság, bizalom." Nyíri Tamás Amatőr hangszalagok és az előadások vázlatát adó kézirat segítségével Nyíri Tamás lelkigyakorlatos beszédeiből készült e könyv. Tudatosan maradt a szövegben minden példa, melyet saját életéből mondott el, hiszen oly ritkán és olyan keveset beszélt magáról, hogy örülnünk kell minden kicsi történetnek. A könyv első ízben jelenik meg az Egyházfórum gondozásában.
1 575 HUF

"Intellektuális imakönyv" ez a mű, s melynek örök reményt hirdető üzenete, hogy a világ nem távolodott el Istentől, a megtestesült Jézus Krisztustól, hiszen Isten ott található, ahol mi magunk; az isteni Istent abból ismerjük föl, hogy emberi lett Jézus Krisztusban.
1 365 HUF

Nyíri Tamás előadásai nem a jámbor példázatok szintjén idézik fel Jézust, hanem az ember végső kérdéseinek tükrében. Nem ártalmatlan és öncélú okoskodásról van szó, hanem arról az eleven hús-vér Názáretiről, akivel össze kell mérnünk magunkat, világunkat, de kereszténységünket és egyházunkat is.
1 260 HUF

„Az elmúlt húsz évben a Budapesten tanuló értelmiségi ifjúság használta, érlelte, gyűjtötte össze ezeket az imádságokat, amelyek elkísérték őket zarándoklataikra, kirándulásaikra, szentségimádásaikra, mise végi hálaadásaikra… Ez már a negyedik (bővített) kiadás. Érdemes forgatni és nem csak egyetemistáknak! Vannak benne ismert fohászok, versek, elmélkedések, de vannak újak, olyanok is, amelyek más imakönyvekből hiányoznak. E könyv eszköz: Isten és Te közötted. Vedd kezedbe!” (Pákozdi István, Bp-i r. k. egyetemi lelkész)
Nem elérhető
1 990 HUF

A kommunusta rendszer összeomlása után sor került az állam és egy- ház viszonyának tisztázására is, amely azonban nem volt mentes a vitáktól. Ahhoz azonban, hogy ezek a viták valóban termékenyek lehessenek, szükség volt a kérdést több szempontból is tisztázni, hogy indulatoktól mentes, minél több szempontot figyelembevevő meg- oldás születhessen. Erre a feladatra vállalkozott az Egyházfórum Alapítvány, amikor konferenciát rendezett a kérdésről (különösen az anyagi javakat illető témákban), és annak anyagát e kötetben megjelentette.
525 HUF

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43