egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Könyvek

Rendezés: orderby Egy oldalon::
A teológus és pszichoanalitikus szerzőt e két – az ember lelki egészségéért a XIX. századtól egymással ádáz harcot vívó -tudományág közötti elméleti viszony újragondolása ihlette. A közölt tanulmányok a teológia és a pszichoanalízis művelői számára egyaránt erőteljes impulzusokat adhatnak egymás tudomány-területének jobb megértéséhez, és az interdiszciplinális megközelítések elől elhengeríthetnek néhány elméleti akadályt.
1 260 HUF

Ezek a mesék mint egy garabonciás diák köpenyéből – vagy megszenvedett életéből – szóródtak szét okulásunkra, örömünkre. Gáli József – maga is igazi népmesehős, minden szavával megérint minket.
1 785 HUF

A bibliodráma tapasztalat- és szövegorientált: célja, hogy a saját élményeink kapcsolatba kerüljenek azokkal a tapasztalatokkal, melyek élő formában találhatók meg a Biblia történeteiben, személyeiben, sőt, ima-, meditációs és tanító jellegű szövegeiben is, még ha torzultan vagy elrejtve. A szerző valláspedagógiai, lelkipásztori, vallás-pszichológiai kérdésekkel, valamint az istentiszteleti prédikációk kérdéseivel és a gyakorlati teológia szöveg- és élethermeneutikával kapcsolja össze a bibliodráma anyagát és módszereit. Mintegy harminc évre visszatekintő bibliodramatikus gyakorlatának tapasztalait tudományos igényességgel foglalja össze kézikönyvszerűen felépített művében.
Nem elérhető
1 365 HUF

Haring korunk legjelentősebb morálteológusa: meghatározó szerepet játszott mind a zsinat, mind pedig a katolikus erkölcstan modem szellemének kialakításában. Gondolkodásmódja azonban sokak – különösen nagy hatalmú egyházi személyek szemében – gyanússá vált. Hányattatásairól szól ez a könyv, melyből megismerhetjük egy olyan ember életét, aki a lelkiismerete szava mellett még az őt ért támadások ellenére is a végsőkig kitartott – példát mutatva ezzel az őt követő nemzedékeknek.
1 260 HUF

Jézus közvetlenül arra szólítja fel az embereket, hogy legyenek azzá, amik valójában. ő maga, a személyisége volt a módszere. Egyúttal azt is megmutatta, hogy semmiképpen sem nyomja el a másikat. Ellenkezőleg: meggyőz, cselekvésre serkent, elismerést nyújt és 9 humánus emberségben gyakorolt valódi partnerségre szólít fel.
1 260 HUF

A szerző hosszas indiai tartózkodásának tapasztalatait számos lebilincselő történetben tárja elénk, s ezek alkalmat adnak arra, hogy elgondolkodjunk arról, hogy milyen kulturális szemüvegen keresztül tekintünk Jézusra. Az indiaiak szemében Jézus vándorprédikátor, guru és jógi. Wolff e hármas megközelítésben mutatja be, hogy egyrészt az evangélisták jó néhány beszámolója tökéletesen beleillik az ottani társadalmi miliőbe, másrészt a hindu látásmód segít a bibliai történetek megértésében. A kereszténységnek nem versenyezni kell a hinduizmussal, véli a szerző, hanem együtt kell munkálkodnia vele. Az indiai látásmód ugyanis az ökumenikus párbeszédnek új impulzusokat adhat, a Kelet világának és irodalmának megismerése pedig abban segíthet bennünket, nyugatiakat, hogy jobban megértsük a Bibliát.
Nem elérhető
1 260 HUF

A neves szerző húsz tételbe foglalja a keresztény tanítás lényegét. Tárgyilagos stílusa, minden emberi értéket tiszteletben tartó, világos, könnyen áttekinthető írásmódja élvezhetővé teszi munkáit hívőknek és nemhívőknek, keresztényeknek és nemkeresztényeknek egyaránt.
315 HUF

Ma is égető kérdés, hogy miért csekély a katolikus társadalmi tanítás hatása. A hatékonyság mindenekelőtt előzetes döntéstől függ, vajon az egyház társadalomtana a régi struktúrák megőrzését, avagy megváltoztatását akarja-e szolgálni. A szociális körlevelek elvont elvei – ha egyáltalán ismerik és figyelembe veszik – nem nyújtanak útmutatást a konkrét helyzetekben, ezért értelmezni kell, s ez az értelmezés ugyancsak a szakértő előfeltevésétől függően konzervatív vagy progresszív lehet... Herwig Büchele professzor könyvével az olvasó olyan alapvető munkát vehet kézbe, amely a hazai katolikus irodalomban hiánypótló, és amelynek szellemi frissesége, nyitottsága, egyben szakszerű megalapozottsága a magyar katolikusok és nem katolikusok számára is példaértékű lehet.
1 260 HUF

A kötet a legendás lengyel papnak állít emléket, aki fáradhatatlanul küzdött a kommunista elnyomás ellen és az egyház szabadságáért. 1984 októberében egy mise után a lengyel titkosszolgálat emberei elrabolták és meggyilkolták. (76 old.)
Nem elérhető
420 HUF

Amikor Ferenc pápa javaslatára hazánkban is három-öt részre osztották a magyar egyházmegyéket, hogy az új püspökök közelebb kerülhessenek papjaikhoz és híveikhez, az egykori Váci Egyházmegye területén létrejött Délpesti–Duna melléki Egyházmegye élére Tomori Mikó atya, Beer Miklós tanítványa került, aki azelőtt a Pécsi Egyházmegye cigányügyi referense volt.
1 800 HUF

Mi teszi az egyházközséget közösséggé, krisztusi közösséggé? Erre a kérdésre keres választ a könyv azzal, hogy bemutat fél tucat plébániát a nyolcvanas évekből, melyek hiteles képet nyújtanak az akkori viszonyokról: Olvashatunk kiemelkedően jól működő, élő, de magukba zárkózó, lényegüket vesztett "közösségekről" is, melyekből mintegy konklúzióként a szerző egy "utópiát" vázol fel, amely azonban korántsem az, legalábbis az evangélium szerint.
525 HUF

Ferenc pápa a világ egyik legnépszerűbb embere, még a nem vallásos emberek köré-ben is. Afféle szupersztár, afféle élő legenda. Radikális Jézus-követéséből fakadó rendha-gyó gesztusai már sokakat megbűvöltek és meghökkentettek. Kamarás István OJD ezút-tal nem csak mint vallásszociológus és religiográfus, hanem mint a legendás való-ságeseményeket legendákká formáló író je-leníti meg Ferenc pápát.
2 190 HUF

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43