egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Könyvek

Rendezés: orderby Egy oldalon::
Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa által rendezett nemzetközi tanácskozás anyagát adja kezünkbe a könyv a közgazdaságtan korunkban egyre égetőbbé váló problémáiról: szegénységről, igazságosságról, erkölcsről, piacgazdaságról stb. A résztvevő tudósok, szakemberek világnézetileg különböző alapokon állva, mégis hasonló eredményre jutva próbálják megválaszolni a felvetődő kérdéseket.
840 HUF

A könyv a sikeres "Word Studies 8-13 A Teacher's Handbook" magyar kiadása. A tanári kézikönyv középpontjában azok az igények, értékek állnak, amelyek elengedhetetlenek a multikulturális társadalomban és az egymással egyre szorosabban összefonódó világban való élethez, így például a környezetvédelem, igazságosság, béke, a konfliktus, az emberi jogok vagy a kisebbségek kérdése. Az A4-es formátumú 177 oldalas műben a szerzők több mint 80 osztálytermi foglalkozás leírását és kellékeit teszik közzé, útmutatókat adnak arra vonatkozóan, hogyan integráljuk ,,A Mi Világunkat" az általános és középiskolás tantervbe, továbbá ötleteket kínálnak tanári továbbképzések lebonyolításához is.
1 260 HUF

Kedves Magyar Olvasóim! Nagy örömmel tölt el, hogy könyvem ezentúl magyar nyelven is segítheti a szülőket gyermekeik vallásos nevelésében. Meggyőződésem, hogy Magyarországon is nagy számban élnek olyan szülők, akik szeretnék gyermekeiket elvezetni a hitre, de bizonytalanok abban, hogyan kezdjenek hozzá. A fordítás során a könyvet a Fordítóval több ponton átdolgoztuk és a körülményekhez igazítottuk, mert a helyi sajátosságokat figyelembe kell vennünk akkor is, ha az utóbbi években sok minden hasonlóan alakult Európa különböző országaiban. A könyv egymást követő megjelenései után sok-sok író-olvasótalálkozón, szülők számára rendezett fórumon, plébániai napon, lelkigyalorlaton vettem részt, ahol az olvasókkal együtt dolgoztuk fel a témát. A Kiadóval és a Fordítóval együtt őszintén remélem, hogy könyvem megjelenése Magyarországon is elindít egy szülőcsoportok közötti tapasztalatcserét, útkeresést, előadások sorozatát.
1 365 HUF

A mű eredeti címe: "Harmadik út a hithez". A szerző szerint ugyanis nem helyes sem a magunkba zárkózás, sem a keresztény hit értékeinek a feladása.
525 HUF

A kommunista időszak hitoktatásának történetét akarta megírni a szerző, azonban a dokumentumok elvesztek. Dokumentumszerű el- beszélés helyett tehát "csupán" egy visszaemlékezést vehetünk a kezünkbe, amelyben azonban bőségesen kárpótolja az olvasót a leírt tények élményszerűsége – ugyanakkor nem kell lemondanunk az objektivitás követelményéről sem: számos olyan eredeti levél is szerepel benne, amelyek csak még hitelesebbé teszik a leírtakat.
1 260 HUF

"A holokauszt és a kereszténység - látszólag nehezen összekapcsolható fogalmak. Hiszen mi is állhatna távolabb a jóérzésű keresztény emberek elveitől, erkölcseitől és szándékaitól, mint az, hogy vallásukat a gyűlölet egyik leggyalázatosabb történelmi megnyilvánulásával hozzák összefüggésbe? Igaz, de mégis - könyvünk pontosan ezt teszi. A náci korszak (1933-1945) és a holokauszt - a Soá - idején sok keresztény felemelte szavát a zsidók üldözése ellen, sokan együttműködtek az üldözőkkel, és sokan csendben voltak: nem szóltak "se mellette, se ellene", ahogy Elie Wiesel, maga is a holokauszt túlélője, fogalmazott. Valójában legkevesebben azok a keresztények voltak, akik életük kockáztatásával igyekeztek menteni a zsidókat. Mindaz, amit a keresztények tettek, illetve elmulasztottak megtenni a vészkorszak alatt, még a 21. században is kísérti a keresztény világot. Ezért is állítottuk össze ezt a könyvet." (A kötet bevezetőjéből) "E kötet "segédkönyv" a múlthoz - és egyszersmind a jövőhöz. Kérdéseket tesz fel, amelyekre választ kell adnunk. Emlékeztető arra nézve, hogy a múltat kiengesztelődéssel kell tisztáznunk, a jövőt pedig közösen kell alakítanunk." (Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke)
2 500 HUF

Friss vállalatgazdálkodási diplomájával Logan Bell szervezetfejlesztési munkát vállal. Elemeznie és véleményeznie kell a jónevű Universal Systems székházának öt különböző szintjén, egymástól eltérő elvek alapján működő egységek tevékenységét. Milyen elvek követése vezet sikerhez? Hol mennyi nyereség képződik? Hogy képes egy kicsiny csoport nyereségessé tenni egy egész nagyvállalatot? Egyáltalán mi számít nyereségnek? Ki az a titokzatos Igazgató, akinek Logan jelent? És miféle tevékenységektől várható elégedettebb és boldogabb élet?
Nem elérhető
1 890 HUF

Kimerülve férje Nick hírtelen jött Jézus mániájától Mattie Cominsky lelkesen üdvözli a lehetőséget, hogy pár napos üzleti útján értékelheti házasságát - és, hogy eldöntse, vajon véget vessen-e ennek a fájdalmasan eredménytelen kapcsolatnak. A repülőn Mattie megkönnyebbülten foglal helyet utastársa mellett, aki osztja fenntartásait a vallásról. Miután elmeséli férje váratlan pálfordulását, beszélgetésük rövidesen a lelki élet, az Istennel való kapcsolat keresésének izgalmas felfedezéséhez vezet.
1 890 HUF

Miről beszélgetne Ön vacsora közben Jézussal? Ezzel a kérdéssel szembesül Nick Cominsky, a cinikus, de sikeres üzletember, amikor elfogad egy elegáns étterembe szóló meghívást a Názáreti Jézussal elköltendő vacsorára. Biztos abban, hogy munkatársai akarják felültetni, leleplezésre készül. Asztaltársa megérti a gyanakvást, de azt javasolja, hogy folytassák a vacsorát mégis úgy, mintha ő tényleg Jézus lenne. A remek vacsora közben lebilincselő beszélgetés alakul ki, amely egyebek között kiterjed családi ügyekre, világvallásokra, halál utáni életre. Nick ráébred saját szunnyadó vágyaira, lelki és szellemi bizonytalanságaira, Isten iránt érzett neheztelésére - és egyre kevésbé csodálkozik azon, hogy a lelke mélyéből feltörő kérdésekre a vele szemben ülő férfi válaszokat tud adni.
1 890 HUF

A könyv a Vacsora egy tökéletes idegennel folytatásaként olyan kérdéseket tesz fel, melyekkel előbb-utóbb minden Jézus-követő szembesül, aki őszintén vágyódik az Istennel való kapcsolatra, ám a jó keresztény életre való törekvése mégis kiégettséghez vezet. Hitéletét elszürkítette a vallásos rutin és a mindennapok kimerítő gondjai.
1 890 HUF

A kötet feleleveníti azokat az eseményeket, vitákat, amelyek nyomán Magyarországon a kilencvenes évek elejére megteremtődtek a lelkiismereti év vallásszabadság törvényi feltételei. Ezen túl a cikkek, tanulmányok, elemzések, interjúk átfogó képet adnak az egyházakkal kapcsolatos konfliktusokról, de egyszersmind betekintést adnak a társadalomban, a „lelkekben” lezajlott változásokba is.
1 995 HUF

A két kortárs német bibliodramatikus műve valódi szellemi kaland mindazok számára, akiknek már van némi bibliodramatikus tapasztalatuk. A könyv központi fejezete a testi észlelésen alapuló, testi tudatosságot feltételező, a bibliai történetekhez nem pusztán értelmünkkel, hanem egész testlelkes emberségünkkel közeledő gyakorlatokat mutat be. A lépésről-lépésre kidolgozott észlelési, illetve mozgás-gyakorlatokat azok fogják örömmel üdvözölni, akik eddig is találkoztak e gyakorlatok többségével. Most tudatossá tehetik élményeiket, csoportvezetőként pedig megpróbálhatják továbbadni a remélhetőleg vérükké vált tudást. A könyvben bemutatott bibliodrámának szerves mozzanata a valódi meditáció is, ami nem öncélú köldöknézés. Olyan befelé fordulás, amellyel egyensúlyt tart az embertárs iránti érdeklődés és a világ lakhatóbbá tétele iránti elkötelezettség.
Nem elérhető
1 365 HUF

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43