egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Pánikkeltő migránsok?

Migráns vagyok. Sváb származású romániai magyarként Németországban élek és dolgozom. 2010-ben hagytam el szülőföldemet azért, hogy Bécsben, Európa jelenleg egyik legismertebb pasztorálteológusánál habilitáljak. Ezt megelőzően 2000 és 2009 között szülőföldemen végeztem az egyetemi alapképzést, magiszteri és doktori fokozatot szereztem. 2014-ben leadtam, 2015-ben megvédtem habilitációs munkámat. Többen vádolnak azzal, hogy a jobb megélhetés érdekében elhagytam szülőföldemet, és tanulmányaim végeztével nem tértem oda vissza. Kevesen tudják azt, hogy ez nem rajtam múlott. Miután számtalan lehetőséget megpróbáltam, hogy hátha-hátha sikerülni fog otthon képesítésemnek megfelelően munkába állni, el kellett fogadnom azt, hogy itt nincsen számomra hely. Így ma a Német Püspöki Konferencia Világegyház és Misszió Intézetében tudományos kutatóként dolgozom, és a jezsuiták Sankt Georgen Filozófiai-teológiai Főiskoláján vagyok megbízott oktató. Migráns vagyok? Menekült? Száműzött? Lássuk!

A migráns/bevándorló szavak a magyar nyelvben napok leforgása alatt reakciós szitokszókká alakultak. Évtizedekre lesz szükség, hogy ezeket a fogalmat rehabilitáljuk. Mivel a migrációról mint teológiai kategóriáról is beszélhetünk, szükségesnek mutatkozik az elmúlt évek, hónapok migrációs jelenségét a teológia szemszögéből is megvilágítani. Erre teszek a következőkben kísérletet egy esszé keretében. Teszem ezt migránsként és teológusként. Első lépésben arra próbálok választ adni, hogy mit nevezünk migrációnak, és miért nevezhető a migráció teológiai kategóriának. Ezt követően a migrációval mint a 21. század globális jelenségével foglalkozom, különös tekintettel az afrikai országok helyzetére. Ezek után arra keresem majd a választ, mi lehet az oka a túlnyomórészt reakciós, populista gyűlöletkeltő beszédnek Kelet-Közép-Európában. Végezetül további kérdéseket fogalmazok meg, amelyek szükségszerű megválaszolásához talán a migráció tovább mélyített teológiai hermeneutikája fog mindannyiunkat a következő években közelebb vinni.
[…]


A teljes cikket a lapszám megrendelése után tudja elolvasni!


Dr. theol. habil. Csiszár Klára
pasztorálteológus 


Share


Hozzászólások

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43